భగవద్గీత సూక్తులు: ప్రతిరోజూ భగవంతుని జపిస్తే కష్టాలు తొలగిపోయి జీవితంలో శాంతి లభిస్తుంది-bhagavad gita quotes in telugu if you chant the lord daily difficulties will be removed and you will find peace in life ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  Rasi Phalalu  /  Bhagavad Gita Quotes In Telugu If You Chant The Lord Daily, Difficulties Will Be Removed And You Will Find Peace In Life

భగవద్గీత సూక్తులు: ప్రతిరోజూ భగవంతుని జపిస్తే కష్టాలు తొలగిపోయి జీవితంలో శాంతి లభిస్తుంది

Gunti Soundarya HT Telugu
Mar 09, 2024 04:00 AM IST

Bhagavad Gita quotes in telugu: మీరు ప్రతిరోజూ భగవంతుడిని జపిస్తే, మీకు కష్టాలు తొలగిపోయి జీవితంలో శాంతి లభిస్తుంది. 6వ అధ్యాయంలోని 43, 44వ వచనాలను చదవండి.

కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు చేసిన ఉపదేశం సారాంశం భగవద్గీత
కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు చేసిన ఉపదేశం సారాంశం భగవద్గీత

అధ్యాయం 6 - ధ్యాన యోగం: శ్లోకం - 43

ట్రెండింగ్ వార్తలు

తత్ర తం బుద్ధిసంయోగం లభతే పౌర్వదేహికమ్ |

యతతే చ తతో భూయః సంసిద్దౌ కురునన్దన ||43||

అనువాదం: కురునందనా.. అటువంటి జన్మను అనుభవించిన తరువాత అతను తన పూర్వ జన్మలోని దివ్య స్పృహను తిరిగి మేల్కొలిపి పూర్తి విజయాన్ని సాధించడానికి మరింత ముందుకు సాగడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

భావం: భరత రాజు తన మూడవ జన్మను మంచి బ్రాహ్మణుని కుటుంబంలో పొందాడు. భరత రాజు ప్రపంచానికి చక్రవర్తి. అతని కాలం నుండి దేవతలు ఈ ప్రపంచాన్ని భరతవర్ష అని పిలవడం ప్రారంభించారు. అంతకు ముందు ఈ ప్రపంచాన్ని ఇలావృత వర్ష అని పిలిచేవారు. చిన్న వయస్సులోనే చక్రవర్తి ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత కోసం ప్రాపంచిక వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉన్నాడు. కానీ విజయవంతం కాలేదు.

మరుసటి జన్మలో మంచి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టాడు. ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండేవాడు ఎవరితోనూ మాట్లాడడు. అందుకే అతనికి జడ భరత అని పేరు వచ్చింది. తదుపరి రాజు రాహుణ అతన్ని గొప్ప యోగిగా చూశాడు. ఆధ్యాత్మిక ప్రయత్నాలూ, యోగాభ్యాసాలూ వృధా కావు అని ఆయన జీవితం నుండి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. భగవంతుని అనుగ్రహంతో యోగి కృష్ణ చైతన్యంలో పరిపూర్ణతను పొందేందుకు మళ్లీ మళ్లీ అవకాశాలను పొందుతాడు.

అధ్యాయం 6 - ధ్యాన యోగం: శ్లోకం - 44

పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ హ్రియతే హ్యవశోపి సః |

జిజ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్దబ్రహ్మతివరతే ||44||

అనువాదం: తన పూర్వ జన్మ దైవిక స్పృహ ప్రభావంతో అతను యోగ సూత్రాలను వెతకడు కానీ సహజంగా వాటి పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు. అటువంటి జిజ్ఞాసువు ఆధ్యాత్మికవేత్త ఎల్లప్పుడూ శాస్త్రోక్తమైన ఆచారాలకు అతీతుడు.

అర్థం: జ్ఞానోదయం పొందిన యోగులకు రాతపూర్వక ఆచారాల ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉండదు. కానీ వారు సద్గుణాలచే ఆకర్షితులవుతారు. ఈ సూత్రాలు అతన్ని పూర్తి కృష్ణ చైతన్యానికి, యోగ అత్యున్నత పరిపూర్ణతకు పెంచుతాయి. శ్రీమద్ భాగవతం (3.33.7) జ్ఞానోదయం పొందిన ఆధ్యాత్మికవేత్తలచే వైదిక ఆచారాలను విస్మరించడం గురించి వివరిస్తుంది.

అహో బత శ్వపచోతో గరియాన్

యజ్జిహ్వాగ్రే వర్తతే నామ త్యుభ్యమ్ |

తేపుస్తపాస్తే పజుహువుః సస్నురార్యా

బ్రహ్మణుచూర్నామ గృణన్తి యే తే ||

ఓ ప్రభూ, నీ పవిత్ర నామాలను జపించేవాడు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో చాలా ముందంజలో ఉన్నాడు. ఈ విధంగా సంకీర్తనను అభ్యసించే వారు ఖచ్చితంగా అన్ని రకాల వ్రతాలు, యజ్ఞాలు చేసేవారు, అన్ని పుణ్యస్థలాలలో స్నానం చేసినవారు మరియు అన్ని గ్రంధాల అధ్యయనం పూర్తి చేసిన వారు అవుతారు.

దీనికి ఒక ప్రసిద్ధ ఉదాహరణను చైనిత్య మహాప్రభు చూపారు. అతను ఠాకూరా హరిదాసును తన ప్రముఖ శిష్యులలో ఒకరిగా అంగీకరించాడు. ఠాకూరా హరిదాస అన్య మత కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ, అతను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే / హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే అనే పవిత్ర నామాలను ప్రతిరోజూ మూడు లక్షల సార్లు జపించే నియమాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాడు.

ఈ కారణంగా చైనిత్య మహాప్రభు ఆయనను నామాచార్య స్థానానికి చేర్చారు. నిత్యం భగవంతుని పవిత్ర నామాన్ని జపిస్తూ ఉండడం వల్ల, అతడు పూర్వ జన్మలో శబ్ద బ్రహ్మ అని పిలువబడే వైదిక కర్మలన్నీ పూర్తి చేసి ఉంటాడని అర్థమైంది. పవిత్రంగా మారకుండా, ఏ మనిషీ కృష్ణ చైతన్య సూత్రాలను ఇష్టపడలేరు లేదా భగవంతుని పవిత్ర నామమైన హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించలేరు. నిత్యం భగవంతుని జపిస్తే బాధలు లేకుండా ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

WhatsApp channel