భగవద్గీత సూక్తులు: భగవంతునిలో నివసించేవాడు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతాడు-bhagavad gita quotes in telugu one who lives in the lord attains the highest perfection ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  Rasi Phalalu  /  Bhagavad Gita Quotes In Telugu One Who Lives In The Lord Attains The Highest Perfection

భగవద్గీత సూక్తులు: భగవంతునిలో నివసించేవాడు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతాడు

Gunti Soundarya HT Telugu
Mar 08, 2024 04:00 AM IST

Bhagavad gita quotes in telugu: భగవంతునిలో నివసించేవాడు అత్యున్నతమైన పరిపూర్ణతను పొందుతాడని గీత సారాంశం. దీని గురించి 6వ అధ్యాయంలోని 41వ, 42వ శ్లోకాలను చదవండి.

కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు చేసిన హితబోధ సారాంశం భగవద్గీత
కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు చేసిన హితబోధ సారాంశం భగవద్గీత

అధ్యాయం 6: ధ్యానయోగం - శ్లోకం-41

ట్రెండింగ్ వార్తలు

ప్రాప్య పుణ్యకృతం లోకానుషిత్వా షష్ఠేః సమః |

శుచీనాం శ్రీమత్ గేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే ||41||

అనువాదం: యోగం లేనివాడు పుణ్యాత్ముల లోకాల్లో చాలాకాలం సంతోషంగా ఉండి, ఆ తర్వాత పుణ్యాత్ముల ఇంట్లో లేదా ఉన్నతమైన కుటుంబంలో జన్మిస్తాడు.

ఉద్దేశ్యం: విజయాన్ని సాధించే యోగులలో రెండు తరగతులు ఉన్నాయి. ఒక వర్గం తక్కువ పురోగతి తర్వాత అవినీతికి గురవుతుంది, మరొక తరగతి ఎక్కువ కాలం యోగా సాధన చేసిన తర్వాత అవినీతికి గురవుతుంది. కొంతకాలము సాధన చేసిన యోగి పతివ్రత పుణ్యాత్ములచే ప్రాప్తింపదగిన మంచి లోకాలకు వెళతాడు. అక్కడ చాలా కాలం ఉండి తిరిగి ఈ లోకంలోకి వస్తాడు. ఉన్నతమైన కుటుంబంలో జన్మిస్తాడు.

ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో వివరించినట్లుగా యోగా భ్యాసం నిజమైన ఉద్దేశ్యం కృష్ణ చైతన్యం అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందడం. అయితే అంత పట్టుదల లేని, భౌతిక సంబంధమైన ప్రలోభాల కారణంగా విఫలమైన వారికి భగవంతుని దయతో, వారి భౌతిక సంబంధమైన ధోరణులను పూర్తిగా ఉపయోగించుకునే అవకాశం అందుబాటులోకి వస్తుంది. అప్పుడు వారు పవిత్రమైన లేదా ఉన్నత కుటుంబాలలో సుఖంగా జీవించే అవకాశాలు పొందుతారు. వారు సౌకర్యాలను చక్కగా ఉపయోగించుకొని పూర్తి కృష్ణ చైతన్యానికి ఎదగడానికి ప్రయత్నించగలరు.

అధ్యాయం 6: ధ్యాన యోగం - శ్లోకం - 42

అథవా యోగినమేవ కులే భవతి ధీమతామ్ |

ఏతద్ధి దుర్లభత్రం లోకే జన్మ యదిదృశమ్ ||42||

తాత్పర్యం: భక్త యోగుల కుటుంబంలో జన్మించడం ఇక్కడ ప్రశంసించబడింది. ఎందుకంటే అలాంటి కుటుంబంలో జన్మించిన పిల్లవాడు తన జీవితం ప్రారంభం నుండి ఆధ్యాత్మిక ప్రేరణను కలిగి ఉంటాడు. ఇది ముఖ్యంగా ఆచార్యులు లేదా గోస్వామి కుటుంబాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారసత్వం, విద్య నుండి అటువంటి కుటుంబాలలో జ్ఞానం, దైవభక్తి ఉన్నాయి. అటువంటి వారు గురువులు అవుతారు. భారతదేశంలో ఇలాంటి ఆచార్యుల కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి. 

భగవంతుని దయ వల్ల ప్రతి తరంలో యోగులను పెంచే కుటుంబాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. ఓం విష్ణుపాద శ్రీ శ్రీమద్ భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతీ గోస్వామి మహారాజా భగవంతుని దయతో అటువంటి కుటుంబాలలో జన్మించడం అదృష్టం. జీవిత ప్రారంభం నుండి భగవంతుని భక్తితో కూడిన సేవలో విద్యను అభ్యసించారు. తదుపరి ఆధ్యాత్మిక వ్యవస్థలో కలిశారు.

WhatsApp channel