భగవద్గీత సూక్తులు: భగవంతుని పట్ల ఆసక్తి లేని వారు ఈ సాధారణ ధోరణులకు దూరంగా ఉంటారు-bhagavad gita quotes in telugu those who are not interested in god are aloof in these general tendencies ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  Rasi Phalalu  /  Bhagavad Gita Quotes In Telugu Those Who Are Not Interested In God Are Aloof In These General Tendencies

భగవద్గీత సూక్తులు: భగవంతుని పట్ల ఆసక్తి లేని వారు ఈ సాధారణ ధోరణులకు దూరంగా ఉంటారు

Gunti Soundarya HT Telugu
Mar 13, 2024 04:00 AM IST

Bhagavad gita quotes in telugu: భగవంతునిపై ఆసక్తి లేని వారు కొన్ని సాధారణ ధోరణులకు దూరంగా ఉంటారని భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకంలో వివరించారు.

అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన ఉపదేశమే భగవద్గీత
అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన ఉపదేశమే భగవద్గీత (pixabay)

అధ్యాయం - 7 పరాత్పర జ్ఞానం: శ్లోకం - 3

ట్రెండింగ్ వార్తలు

మాంసినానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే |

యత్తమపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః ||3||

అనువాదం: వేలమందిలో ఒకరు పరిపూర్ణత కోసం ప్రయత్నించవచ్చు. పరిపూర్ణత సాధించిన వారిలో ఒకరు నన్ను నిజంగా అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పడం కూడా కష్టం.

అర్థం: మానవులకు వివిధ స్థాయిలు ఉంటాయి. ఆత్మ అంటే ఏమిటి? శరీరం ఏమిటి? అంతిమ సత్యం ఏమిటి అని తెలుసుకోవటానికి వెయ్యి మందిలో ఒకరికి దైవ సాక్షాత్కారం పట్ల తగినంత ఆసక్తి ఉంటుంది. ఆహారం, నిద్ర, రక్షణ, సంభోగం మానవులు సాధారణంగా అంకితభావంతో చేసే కార్యకలాపాలు. సాధారణంగా వేదాధ్యయనం పట్ల ఎవరికీ ఆసక్తి ఉండదు.

గీతలోని మొదటి ఆరు అధ్యాయాలు వేదాంతశాస్త్రంలో ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉన్నవారి కోసం ఉద్దేశించినవి. దివ్య జ్ఞానము, ఆత్మ, పరమాత్మ, జ్ఞాన యోగ, ధ్యాన యోగము ద్వారా సాక్షాత్కార ప్రక్రియ ఆత్మను భౌతిక శరీరం నుండి వేరు చేయడమే. ఇదే అద్వితీయ దివ్య పానము. కృష్ణ చైతన్యం ఉన్నవారు మాత్రమే కృష్ణుడిని ఎన్నుకోగలరు. కృష్ణుడిని సాక్షాత్కరించడం కంటే అవ్యక్తమైన బ్రహ్మాన్ని గ్రహించడం సులభం.

అందువల్ల ఇతర ఆధ్యాత్మికవాదులు నిరాకార బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందగలరు. కృష్ణుడు భగవంతుని సర్వోన్నత వ్యక్తి. కానీ అతను బ్రహ్మం, పరమాత్మ జ్ఞానానికి అతీతుడు. యోగులు, జ్ఞానులు కృష్ణుడిని తెలుసుకోవాలనే వారి ప్రయత్నాలలో గందరగోళం చెందుతారు. శ్రీపాద శంకరాచార్య తన గీతాభాష్యంలో కృష్ణుడిని పరమాత్మగా అంగీకరించినప్పటికీ అతని అనుచరులు కృష్ణుడిని అలా అంగీకరించరు. బ్రహ్మ పరమాత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారికి కూడా కృష్ణుడిని గ్రహించడం చాలా కష్టం.

కృష్ణుడు భగవంతుని సర్వోన్నత రూపం. ఆదిమ పురుషుడు, శ్రీ గోవిందుడు. ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానంద విగ్రహః / అనాదిర్ అదిర్ గోవిందః సర్వకారణకారణమ్. భక్తులు కాని వారు కృష్ణుడిని ఎన్నుకోవడం కష్టం. నిజానికి భక్తిమార్గం అంత సులభం కాదు.

శ్రుతిస్మృతిపురాణాది పాంచరాత్రవిధిం వినా |

ఇకోంటికీ హరేర్ భక్తిర్ ఉత్పతయైవ కల్పతే ||

"భక్తిసేవ ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, నారద పంచరథలు వంటి ప్రామాణికమైన వేద సాహిత్యాన్ని విస్మరించడం సమాజంలో అనవసరమైన శబ్దం."

బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వ్యక్తి, పరమాత్మ-సాక్షాత్కారమైన యోగి కృష్ణుడిని యశోద కుమారుడిగా లేదా అర్జునుడి సారథిగా అర్థం చేసుకోలేరు. దేవతలు కూడా కొన్ని సార్లు శ్రీకృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అని వేద వాక్కుల్లో భగవంతుడు చెప్పాడు.

అటువంటి మహాత్ముడిని కనుగొనడం చాలా కష్టం. ఒక గొప్ప పండితుడు లేదా తత్వవేత్త కూడా భగవంతుని ప్రేమతో సేవ చేస్తే తప్ప కృష్ణుడి తత్వాన్ని తెలుసుకోలేడు. అన్ని కారణాలకు కృష్ణుడే మూలం. అతను సర్వవ్యాప్తి చెందాడు.

అతనికి సంపద, కీర్తి, శక్తి, అందం, జ్ఞానం, కాఠిన్యం ఈ అనూహ్యమైన దైవిక లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి. స్వచ్ఛమైన భక్తులు మాత్రమే ఈ లక్షణాలను కొంతవరకు గ్రహించగలరు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు భక్తుల పట్ల దయగలవాడు. బ్రహ్మ సాక్షాత్కారానికి ఆయనే చివరి పదం.

అథా శ్రీకృష్ణనామాది భవేద్రాహ్యమిన్ద్రియైః

సవేవోన్ముఖే హి జిహ్వాదౌ స్వయమేవ స్ఫురత్యదః ||

కృష్ణుడు నిష్క్రియాత్మక భౌతిక ఇంద్రియాల ద్వారా ఉన్నట్లు ఎవరూ గ్రహించలేరు. కానీ అతను భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు, వారు ఆయనకు చేసే ప్రేమపూర్వక సేవతో సంతృప్తి చెందుతాడు.