భగవద్గీత సూక్తులు: మనిషి తన మనస్సును భగవంతునిపై ఉంచితే పరమ సత్యాన్ని గ్రహించగలుగుతాడు-bhagavad gita quotes in telugu if man concentrates his mind on god he can realize the supreme truth ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  Rasi Phalalu  /  Bhagavad Gita Quotes In Telugu If Man Concentrates His Mind On God, He Can Realize The Supreme Truth

భగవద్గీత సూక్తులు: మనిషి తన మనస్సును భగవంతునిపై ఉంచితే పరమ సత్యాన్ని గ్రహించగలుగుతాడు

Gunti Soundarya HT Telugu
Mar 12, 2024 04:00 AM IST

Bhagavad gita quotes in telugu: భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం, 1వ శ్లోకం అర్థాన్ని తెలుసుకోండి. మనిషి తన మనస్సును భగవంతునిపై కేంద్రీకరిస్తే పరమ సత్యాన్ని గ్రహించగలడని గీత సారాంశం.

భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఏమన్నాడంటే
భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఏమన్నాడంటే

అధ్యాయం - 7 పరాత్పర జ్ఞానం: శ్లోకం - 1

ట్రెండింగ్ వార్తలు

శ్రీ భగవానుడు

మాయాసక్తమనః పార్థ యోగం యుఞ్జన్మదాశ్రయః

అసాంశయం గృన్తం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛ్ఫ్రుణు ||1||

అనువాదం: పూర్తి స్పృహలో నాపై ఆసక్తి ఉన్న మనస్సుతో యోగాను అభ్యసించడం ద్వారా మీరు నన్ను పూర్తిగా, సందేహం లేకుండా తెలుసుకోవచ్చు.

ఉద్దేశ్యం: భగవద్గీతలోని ఏడవ అధ్యాయంలో కృష్ణ చైతన్యం స్వభావం పూర్తిగా వివరించారు. కృష్ణుడు సకల శుభాలతో నిండి ఉన్నాడు. అతను అటువంటి అదృష్టాన్ని ఎలా వ్యక్తపరుస్తాడో ఇక్కడ వివరించారు. అలాగే కృష్ణుని పట్ల ఆసక్తి ఉన్న నాలుగు రకాల అదృష్టవంతులు, కృష్ణుడి పట్ల ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తి లేని నాలుగు రకాల అభాగ్యుల గురించి ఈ అధ్యాయంలో వివరించారు.

భగవద్గీత నవీకరణలోని మొదటి ఆరు అధ్యాయాలలో జీవుడు భౌతికం కాని ఆత్మగా వర్ణించారు. అది వివిధ యోగాల ద్వారా స్వీయ-సాక్షాత్కారానికి ఎదగగలదు. ఆరవ అధ్యాయం చివరలో మనస్సు కృష్ణునిపై స్థిరంగా ఉంచాలని చెప్పారు. అనగా కృష్ణ చైతన్యం అన్ని యోగాలలోకెల్లా ఉన్నతమైన రూపం. కృష్ణునిపై మనస్సును కేంద్రీకరిస్తే పరమ సత్యాన్ని గ్రహించగలరని, లేకుంటే దానిని గ్రహించలేరని అంటారు. అవ్యక్తమైన బ్రహ్మజ్యోతి లేదా అవ్యక్త పరమాత్మ సాక్షాత్కారం పరమ సత్యం పరిపూర్ణ సాక్షాత్కారం కాదు కానీ పాక్షికమైనది.

కృష్ణుడు సంపూర్ణ, శాస్త్ర జ్ఞానం. కృష్ణ చైతన్యం ఉన్న మనిషికి ప్రతిదీ వ్యక్తమవుతుంది. సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యంలో, కృష్ణుడే పరమ జ్ఞానమని ఎటువంటి సందేహం లేకుండా తెలుసుకుంటాడు. యోగా వివిధ రూపాలు కృష్ణ చైతన్యానికి మార్గంలో సోపానాలు మాత్రమే. కృష్ణ చైతన్యంలో ప్రత్యక్షంగా నిమగ్నమై ఉన్నవాడు బ్రహ్మజ్యోతి, పరమాత్మ గురించి పూర్తిగా అవగాహన పొందుతాడు. కృష్ణ చైతన్య సాధన ద్వారా మనిషి ప్రతిదీ పూర్తిగా తెలుసుకోగలడు. పరమ సత్యం, జీవులు, భౌతిక స్వభావం, భౌతిక పదార్ధాలతో వాటి అభివ్యక్తి అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు.

అందుచేత ఆరవ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో సూచించిన విధంగా యోగాభ్యాసం ప్రారంభించాలి. తొమ్మిది విభిన్న రూపాల నిర్దేశిత భక్తి సేవ ద్వారా మనస్సును పరమాత్మ శ్రీకృష్ణునిపై కేంద్రీకరించడం సాధ్యమవుతుంది. ఈ తొమ్మిది రూపాలలో మొదటిది, ముఖ్యమైనది శ్రవణం. అందుచేత భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్పాడు. కృష్ణుని కంటే ఉన్నతమైన అధికారం లేదు. అందువల్ల అతని నుండి విన్న వ్యక్తి పరిపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యం ఉన్న వ్యక్తిగా మారడానికి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని పొందుతాడు. కృష్ణుని నుండి లేదా కృష్ణుని స్వచ్ఛమైన భక్తుని నుండి నేరుగా తెలుసుకోవాలి. కేవలం పాండిత్య విద్యను కలిగి ఉండి అహంకారంతో నిండిన, భక్తుడు కాని వ్యక్తి నుండి నేర్చుకోకూడదు.

శ్రీమద్ భాగవతంలో, పరమాత్మ, పరమ సత్యమైన శ్రీకృష్ణుడిని అర్థం చేసుకునే విధానం మొదటి స్కంధంలోని రెండవ అధ్యాయంలో ఈ క్రింది విధంగా వివరించబడింది.

శృణ్వతం స్వకథః కృష్ణః పుణ్య శ్రవణకీర్తనః |

హృద్యంతస్థో హ్యభద్రాణి విధినోతి సుహృత్ సతమ్ ||

అంతప్రాయేష్టభద్రేషు నిత్యం భగవతసేవయా |

భగవత్యుత్తమశ్లోకాయ్ భక్తిర్భవతి నైష్ఠికే ||

తదా రజస్తమోభవః కమలోభాదయశ్చ యే |

చేత ఏతైర్ అనవిధం స్థితం సత్వే ప్రసీదతి ||

ఏవం ప్రసన్నమానసో భగవద్భక్తియోగతః |

భగవత్తత్తవిజ్ఞానం ముక్త్సంగస్య జాయతే ||

భిద్యతే హృదయగ్రంథిః ఛిద్యంతే సర్వసంశయః |

క్షేయంతే చాస్య కర్మాణి దృష్ట ఏవాత్మనీశ్వరే ||

వేద సాహిత్యం నుండి కృష్ణుడిని వినడం లేదా భగవద్గీత ద్వారా నేరుగా అతని నుండి వినడం ఒక పుణ్య కార్యం. అందరి హృదయాలలో నివసించే శ్రీకృష్ణుడు, తన మాట వినేవారికి అత్యంత దయగల స్నేహితునిగా వ్యవహరిస్తాడు. ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుని శ్రవణంలో నిమగ్నమైన భక్తుడిని అతను పవిత్రం చేస్తాడు. ఈ విధంగా భక్తుడు సహజంగానే తనలో నిక్షిప్తమైన దివ్య జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటాడు. భాగవతం నుండి భక్తుల నుండి కృష్ణుని గురించి ఎక్కువగా విన్నప్పుడు, భగవంతుని భక్తి సేవలో ఒకరు స్థిరంగా ఉంటారు.

మనిషి భక్తిని పెంపొందించుకుంటే రజోగుణ, తమోగుణాల నుండి విముక్తుడవుతాడు. తద్వారా ప్రాపంచిక భోగాలు, లోభాలు తగ్గుతాయి. ఈ కల్మషాలను తొలగించినప్పుడు సాధకుడు స్వచ్ఛమైన సార స్థితిలో స్థిరంగా ఉంటాడు. భక్తితో పదును పెట్టాడు. భగవంతుని శాస్త్రాన్ని సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటాడు. ఈ విధంగా భక్తి యోగం భౌతిక అనుబంధం ముడిని తెంచుకుంటుంది. భగవంతుని అర్థం చేసుకునే స్థితికి వెంటనే రాగలుగుతారు. అందువల్ల కృష్ణ శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కృష్ణుడు లేదా అతని కృష్ణ చైతన్య భక్తుల నుండి వినడం సరైన మార్గం.

WhatsApp channel