భగవద్గీత సూక్తులు: జ్ఞానాన్ని గ్రహించినవాడు పరిపూర్ణుడు అవుతాడు..గీత సారాంశం ఇదే-bhagavad gita quotes in telugu the man who realizes knowledge becomes perfect ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  రాశి ఫలాలు  /  భగవద్గీత సూక్తులు: జ్ఞానాన్ని గ్రహించినవాడు పరిపూర్ణుడు అవుతాడు..గీత సారాంశం ఇదే

భగవద్గీత సూక్తులు: జ్ఞానాన్ని గ్రహించినవాడు పరిపూర్ణుడు అవుతాడు..గీత సారాంశం ఇదే

Gunti Soundarya HT Telugu
Feb 20, 2024 04:00 AM IST

Bhagavad gita quotes in telugu: కురుక్షేత్ర యుద్దంలో అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన ఉపదేశ సారాంశమే భగవద్గీత. జ్ఞానాన్ని గ్రహించిన వ్యక్తి సంపూర్ణుడు అవుతాదని గీత బోధిస్తుంది.

జ్ఞానాన్ని గ్రహించిన వాడు పరిపూర్ణ వ్యక్తి అవుతాడు
జ్ఞానాన్ని గ్రహించిన వాడు పరిపూర్ణ వ్యక్తి అవుతాడు

అధ్యాయం - 6 ధ్యాన యోగం: శ్లోకం - 8

జ్ఞానవిజ్ఞానతృప్తాత్మా కుతస్థో విజితేంద్రి యః |

యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగీ సమలోష్ట్రశ్మకాంచనః ||8||

ఒక వ్యక్తి తాను సంపాదించిన జ్ఞానం సాక్షాత్కారాలతో పూర్తిగా సంతృప్తి చెందితే, అతను స్వీయ-సాక్షాత్కారంలో స్థిరంగా ఉంటాడు. అతనే యోగిగా మారతాడు. అటువంటి వ్యక్తి సమాధిలో ఉండి ఇంద్రియాలను జయిస్తాడు. మట్టి, రాయి, బంగారమైనా అన్నింటినీ ఒకేలా చూస్తాడు. పరమ సత్యాన్ని గ్రహించని పుస్తక జ్ఞానం వల్ల ఉపయోగం లేదు.

అథా శ్రీకృష్ణనామాది భవేద్ గ్రాహ్యం ఇన్ద్రియైః

సవేన్ముఖే హి జిహ్వాదౌ స్వయమేవ స్పరత్యదః ||

శ్రీకృష్ణుని పేరు, రూపము, గుణము, కాలక్షేపముల ఆధ్యాత్మిక స్వభావాన్ని భౌతిక కలుషితమైన ఇంద్రియాల ద్వారా ఎవరూ తెలుసుకోలేరు. భగవంతుని దివ్య సేవ ద్వారా మనిషి ఆధ్యాత్మికంలో లీనమైనప్పుడు మాత్రమే భగవంతుని అతీంద్రియ నామం, రూపం, గుణ లీలలు అతని ముందు ఆవిష్కృతమవుతాయి. (భక్తిరసామృతసింధు 1.2.234).

భగవద్గీత కృష్ణ చైతన్యానికి సంబంధించిన శాస్త్రం. కేవలం ప్రాపంచిక జ్ఞానం ద్వారా ఎవరూ కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందలేరు. స్వచ్ఛమైన స్పృహ ఉన్నవాడి సాంగత్యం పొందాలి. కృష్ణ చైతన్యం ఉన్న వ్యక్తి కృష్ణుడి దయతో జ్ఞానాన్ని పొందాడు. ఎందుకంటే అతను స్వచ్ఛమైన భక్తితో సంతృప్తి చెందాడు. జ్ఞానాన్ని గ్రహించడం ద్వారా మనిషి పరిపూర్ణుడు అవుతాడు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో మనిషి తన విశ్వాసాలలో స్థిరంగా ఉండగలడు. కానీ మనిషి కేవలం పాండిత్యంతో భ్రమపడవచ్చు.

స్పష్టమైన పరస్పర ద్వంద్వతలతో గందరగోళం చెందవచ్చు. వాస్తవానికి సామ్యం అనేది సాక్షాత్కరించిన ఆత్మకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే అలాంటి వ్యక్తి కృష్ణుడికి లొంగిపోయాడు. అతను భౌతిక సంబంధమైన పాండిత్యంతో ఎటువంటి సంబంధాన్ని ఉంచుకోనందున అతను దివ్య స్థితిలో ఉన్నాడు.

అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చిన సలహా ఏమిటి?

మహాభారత యుద్ధం ప్రారంభం కాకముందే అర్జునుడు ప్రత్యర్థి వర్గంలో ఉన్న తన బంధువులతో పోరాడటానికి నిరాకరించాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు పాండవులలో ఒకడైన అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తాడు. అర్జునుడి ముందు భారీ సైన్యం నిలబడింది. ఆ సైన్యంలోని రథసారధుల్లో అతని మేనమామ, అమ్మ అన్నయ్య, తాతయ్య, సోదరులు ఉన్నారు. అర్జునుడు యుద్ధభూమిలో తన విల్లును దించుతూ నేను నా స్వంత ప్రజలను ఎలా చంపుతాను అని మనస్సులో అనుకుంటాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి పై విధంగా ఉపదేశిస్తాడు.

WhatsApp channel