భగవద్గీత సూక్తులు: ఇంద్రియాలను నియంత్రించడానికి అష్టాంగ యోగం కంటే భగవంతుని సేవే ఉత్తమం-bhagavad gita quotes in telugu service to the lord is better than ashtanga yoga for the control of the senses ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  రాశి ఫలాలు  /  భగవద్గీత సూక్తులు: ఇంద్రియాలను నియంత్రించడానికి అష్టాంగ యోగం కంటే భగవంతుని సేవే ఉత్తమం

భగవద్గీత సూక్తులు: ఇంద్రియాలను నియంత్రించడానికి అష్టాంగ యోగం కంటే భగవంతుని సేవే ఉత్తమం

Gunti Soundarya HT Telugu
Feb 12, 2024 05:30 AM IST

Bhagavad Gita Quotes in telugu: ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం కోసం అష్టాంగ యోగం కంటే భగవంతుడిని సేవించడం ఉత్తమమైన మార్గమని భగవద్గీత సారాంశం.

కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు చేసిన ఉపదేశం యొక్క సారాంశం భగవద్గీత
కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు చేసిన ఉపదేశం యొక్క సారాంశం భగవద్గీత

అధ్యాయం - 5 కర్మ యోగం - కృష్ణ చైతన్యంలో చర్య

శ్లోకాలు 27-28

స్పర్హాన్ కృత్వా బహిర్బహంశ్చక్షుశ్చైవంతరే భ్రువోః |

ప్రాణపానౌ సమౌ కృత్వా నాశభ్యన్తరచారిణౌ ||27||

యతేంద్రియమనోబుద్ధి మూర్నిర్మోక్షపరాయణః ||28||

ఆధ్యాత్మికవేత్త బాహ్య ఇంద్రియ విషయాలను తొలగిస్తాడు. రెండు కనుబొమ్మల మధ్య కళ్ళు, దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తాడు. నాసికా రంధ్రాలలో శ్వాసలను నిలిపివేస్తాడు. తద్వారా మనస్సు, ఇంద్రియాలు, బుద్ధిని నియంత్రించి మోక్షాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటాడు. అటువంటి ఆధ్యాత్మికవేత్త కోరిక, భయం, కోపం నుండి విముక్తుడు. ఎల్లప్పుడూ ఈ స్థితిలో ఉండేవాడు నిశ్చయంగా ముక్తిని పొందుతాడు.

కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైన వ్యక్తి తన ఆధ్యాత్మిక గుర్తింపును వెంటనే కనుగొనగలడు. అప్పుడు భక్తితో భగవంతుడిని తెలుసుకోగలడు. భక్తితో మంచిగా స్థిరపడిన వ్యక్తి అతీంద్రియ స్థితికి ఎదుగుతాడు. అప్పుడు అతను తన కార్యక్షేత్రంలో భగవంతుని ఉనికిని అనుభవించగల సామర్థ్యాన్ని పొందుతాడు. ఈ విశిష్ట స్థితిని బ్రహ్మనిర్వాణం అంటారు.

బ్రహ్మనిర్వాణ సూత్రాలను వివరించిన తరువాత భగవంతుడు అర్జునుడికి అష్టాంగ యోగ సాధన ద్వారా ఆ స్థితిని ఎలా పొందాలో బోధిస్తాడు. అష్టాంగ యోగాన్ని ఎనిమిది రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఆ అభ్యాసాలను యమ, నిమయ, ఆసన, ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి అంటారు. ఆరవ అధ్యాయంలో యోగా విషయం స్పష్టంగా వివరించబడింది. ఐదవ అధ్యాయం చివరలో ఇది ప్రాథమికంగా వివరించబడింది.

శబ్దం, స్పర్శ, రూపం, రుచి, వాసన వంటి ఇంద్రియ విషయాలను యోగాలో ప్రత్యాహార ప్రక్రియ నుండి దూరంగా ఉంచాలి. తర్వాత కళ్ల చూపును రెండు కనుబొమ్మల మధ్య ఉంచి, కళ్లను సగానికి మూసి ముక్కు కొన వద్ద కేంద్రీకరించాలి. పూర్తిగా కళ్లు మూసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. ఎందుకంటే అప్పుడు నిద్రపోయే అవకాశం ఉంది. పూర్తిగా కళ్లు తెరిచినా ప్రయోజనం లేదు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల పట్ల ఆకర్షితులయ్యే ప్రమాదం ఉంది. శరీరంలో పైకి క్రిందికి వెళ్లే గాలిని తటస్థీకరించడం ద్వారా రంధ్రాలలో శ్వాసను నియంత్రించాలి. అటువంటి అయోగ్యాభ్యాసాల ద్వారా మనిషి ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ సాధించగలడు. బాహ్య ఇంద్రియాలకు దూరంగా ఉండవచ్చు. అలా బ్రహ్మంలో ముక్తికి సిద్ధపడవచ్చు.

ఈ యోగ ప్రక్రియ మనిషికి అన్ని రకాల భయం, కోపం నుండి బయటపడటానికి సహాయపడుతుంది. అందువలన ఇది ఆధ్యాత్మిక సందర్భంలో భగవంతుని ఉనికిని అనుభవించడానికి సహాయపడుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే కృష్ణ చైతన్యం అనేది యోగతత్వ సాధనకు సులభమైన ప్రక్రియ. ఇది తదుపరి అధ్యాయంలో పూర్తిగా వివరించబడింది. కృష్ణ చైతన్యం ఉన్న వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. దీని ద్వారా అతను తన ఇంద్రియాలను ఏ ఇతర కార్యకలాపంలోనైనా నిమగ్నం చేసే ప్రమాదాన్ని నివారిస్తుంది. ఇంద్రియాల నియంత్రణకు అష్టాంగ యోగం కంటే ఇది మంచి పద్ధతి.

WhatsApp channel