భగవద్గీత సూక్తులు: కృష్ణుడిలో నివసిస్తున్న వ్యక్తి ఎప్పుడూ స్వచ్ఛంగా ఉంటాడు-bhagavad gita quotes in telugu a man living in krishna is always pure ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  రాశి ఫలాలు  /  భగవద్గీత సూక్తులు: కృష్ణుడిలో నివసిస్తున్న వ్యక్తి ఎప్పుడూ స్వచ్ఛంగా ఉంటాడు

భగవద్గీత సూక్తులు: కృష్ణుడిలో నివసిస్తున్న వ్యక్తి ఎప్పుడూ స్వచ్ఛంగా ఉంటాడు

Gunti Soundarya HT Telugu
Jan 30, 2024 12:01 PM IST

కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడికి ఇచ్చిన ఉపన్యాస సారాంశమే భగవద్గీత. కృష్ణుడిని పూజిస్తూ ఆయనలో లీనమైపోయిన వ్యక్తి ఎటువంటి మలినం లేకుండా స్వచ్చంగా ఉంటాడు.

భగవద్గీత సూక్తులు
భగవద్గీత సూక్తులు

నైవా ​​కిన్చిట్ కరోమెటి యుక్టా మనేత తత్వత్విట్ |

పశ్యయన్ శ్రీన్వాన్ స్ప్రింగ్ జిగ్నానాష్నన్ గచ్చన్ స్వాపాన్ ష్వాసన్ || 8 ||

ప్రలాపాన్ విస్రిజన్ గ్రిహన్నమిషని మిషన్ |

త్రిభుజం ఎటి ధారాయణ || 9 ||

దైవిక స్పృహలో ఉన్న వ్యక్తి చూడటం, వినడం, తాకడం, నడవడం, నిద్రించడం, శ్వాస తీసుకోవడం ఉండవచ్చు. కానీ అతను ఏమీ చేయడం లేదని అతనికి తెలుసు. ఎందుకంటే కంటిని మాట్లాడటం, కరిగించడం, స్వీకరించడం, తెరవడం లేదా మూసివేయడం వంటివి, ఇంద్రియాలు వాటి విషయాల్లో మార్గదర్శకత్వం వహిస్తున్నాయి. అతను వారి నుండి దూరంగా ఉన్నాడని అతనికి తెలుసు.

కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వ్యక్తి తన ఉనికిలో స్వచ్ఛమైనవాడు. తత్ఫలితంగా అతనికి రచయిత, పని, పరిస్థితి, ప్రయత్నం, అదృష్టం, ఈ ఐదు దగ్గర.. దూర కారణాలపై ఆధారపడి ఉండే ఏదైనా పని అతనికి లేదు. దీనికి కారణం అతను కృష్ణుడి ప్రేమగల అతీంద్రియ సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు.

అతను తన శరీరం, ఇంద్రియాలతో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పటికీ అతని నిజమైన పరిస్థితి గురించి అతనికి తెలుసు. ఆ పరిస్థితి ఆధ్యాత్మిక విధిలో పాల్గొనడం. భూసంబంధమైన స్పృహలో ఇంద్రియాలు ఇంద్రియ సంతృప్తిని పొందే ప్రయత్నంలో ఉన్నాయి. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఇంద్రియాలు కృష్ణుడి ఇంద్రియాలతో బిజీగా ఉన్నాయి. అందువల్ల కృష్ణుడి గురించి స్పృహలో ఉన్న వ్యక్తి ఇంద్రియాల వ్యాపారాలలో పాల్గొనడానికి ఎల్లప్పుడూ స్వేచ్ఛగా ఉంటాడు. కాని అతను ఎల్లప్పుడూ స్వేచ్ఛగా ఉంటాడు.

ఇటువంటి చర్యలు ఇంద్రియాలకు సంబంధించినవి. నడక, మాట్లాడటం, ఉత్సర్గ మొదలైనవి. ఇంద్రియాల విధులు స్పృహ ఉన్న వ్యక్తిపై ప్రభావం చూపవు. అతను ప్రభువు యొక్క స్థిరమైన సేవకుడు అని అతనికి తెలుసు. అందువల్ల అతను ప్రభువు సేవ తప్ప మరే ఇతర పని చేయలేడు.

WhatsApp channel