భగవద్గీత సూక్తులు: భగవంతుని 3 రూపాలను గ్రహించిన వ్యక్తి లోక సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు-bhagavad gita quotes in telugu one who realizes these 3 forms of god is freed from worldly problems ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  Rasi Phalalu  /  Bhagavad Gita Quotes In Telugu One Who Realizes These 3 Forms Of God Is Freed From Worldly Problems

భగవద్గీత సూక్తులు: భగవంతుని 3 రూపాలను గ్రహించిన వ్యక్తి లోక సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు

Gunti Soundarya HT Telugu
Mar 14, 2024 04:00 AM IST

Bhagavad gita quotes in telugu: భగవంతుని ఈ 3 రూపాలను గ్రహించిన వ్యక్తి ప్రాపంచిక సమస్యల నుండి విముక్తి పొందుతాడని గీత సారాంశం. దీని గురించి భగవద్గీత 6వ అధ్యాయం 4వ శ్లోకంలో వివరించారు.

భగవద్గీత సూక్తులు
భగవద్గీత సూక్తులు (pixabay)

అధ్యాయం - 7 పరాత్పర జ్ఞానం: శ్లోకం - 4

భూమిరపోనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవ చ |

అహంకార ఇతియం మే భగనా ప్రక్తురిష్టధా ||4||

అనువాదం: భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం - ఈ ఎనిమిది నా భౌతిక శక్తులు.

ట్రెండింగ్ వార్తలు

ఉద్దేశ్యం: దైవ శాస్త్రం భగవంతుని స్వభావాన్ని, అతని వివిధ శక్తులను విశ్లేషిస్తుంది. శతవత తంత్రంలో భగవంతుని శక్తి భౌతిక సంబంధమైన ప్రకృతిలో నివసించే విధానం లేదా భగవంతుని వివిధ పురుష విస్తరణలు ఈ క్రింది విధంగా వివరించారు.

విష్ణోస్తు త్రీణి రూపాణి పురుషాఖ్యన్యతో విదుః |

ఏకం తు మహాత్రీః రాష్ట్రీ దూతీయం త్వందసంశితమ్ ||

తృతీయం సర్వభూతస్తం తాని జ్ఞాత్వా విముచ్యతే |

భగవానుడు శ్రీకృష్ణుడు భౌతిక సంబంధమైన సృష్టిలోకి స్వాంశ విస్తరణ విష్ణువు మూడు రూపాలను కలిగి ఉన్నాడు. మొదటిది మహత్ తత్త్వ అనే మొత్తం భౌతిక సంబంధమైన శక్తిని సృష్టించే మహా విష్ణువు. రెండవది గర్భోదకశయే విష్ణువు. అతను అన్ని లోకాలకు వైవిధ్యాన్ని సృష్టించేందుకు ప్రవేశిస్తాడు. మూడవది క్షీరోదకశయే విష్ణువు సర్వలోకాలకు వ్యాపించి ఉన్నాడు. అతను సర్వవ్యాపి అయిన పరమాత్మగా పేరుగాంచాడు. అతడు పరమాణువులలో కూడా ఉన్నాడు. ఈ మూడు విష్ణు రూపాలను గ్రహించినవాడు ప్రాపంచిక సమస్యల నుండి విముక్తి పొందగలడు.

ఐహిక ప్రపంచం అనేది భగవంతుని శక్తులలో ఒకటైన తాత్కాలిక అభివ్యక్తి, శ్రీకృష్ణుడి మూడు విష్ణు విస్తరణలు భూలోకంలోని అన్ని కార్యకలాపాలను నిర్దేశిస్తాయి. వీటినే అవతారాలు అంటారు. సాధారణంగా భగవంతుని (కృష్ణుని) శాస్త్రం తెలియని వారు జీవులే మనుషులని, జీవుల సుఖం కోసమే భౌతిక ప్రపంచం ఉందని అనుకుంటారు. పురుష అనే పదానికి భౌతిక సంబంధమైన శక్తికి మూలం, నియంత్రకం, విలాసుడు అని అర్థం. భగవద్గీత ప్రకారం ఈ నాస్తిక ముగింపు తప్పు. ప్రస్తుత శ్లోకంలో కృష్ణుడు భూలోక స్వరూపమని శ్రీమద్భాగవతం దీనిని ధృవీకరిస్తుంది.

భూలోక వ్యక్తీకరణలో ఇమిడి ఉన్న అంశాలు భగవంతుని ఏకాంత శక్తులు. బ్రహ్మజ్యోతి అంతిమ లక్ష్యం ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో వ్యక్తమయ్యే ఆధ్యాత్మిక శక్తి, బ్రహ్మజ్యోతిలో వైకుంఠ లోకాలలో ఉన్నట్లుగా ఆధ్యాత్మిక భేదాలు లేవు. ఒక వ్యక్తిత్వం లేని వ్యక్తి ఈ బ్రహ్మజ్యోతిని అంతిమ స్థిరమైన లక్ష్యంగా అంగీకరిస్తాడు. క్షీరోదకశై విష్ణువు తాత్కాలిక సర్వవ్యాప్త రూపమే పరమాత్మ స్వరూపం. పరమాత్మ రూపం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో నిరంతరాయంగా ఉండదు. భగవంతుడైన కృష్ణుని సర్వోన్నత వ్యక్తి నిజానికి పరమ సత్యం. అతను పూర్తి ఆత్మీయ వ్యక్తి. అతనికి వివిధ వివిక్త శక్తులు, అంతర్గత శక్తులు ఉన్నాయి.

పైన చెప్పినట్లుగా భౌతిక సంబంధమైన శక్తి ప్రధాన రూపాలు ఎనిమిది. వీటిలో మొదటి ఐదు-భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం- ఈ ఐదింటిని మహాసృష్టి లేదా స్థూల సృష్టి అంటారు. వాటిలో పంచేంద్రియ వస్తువులు ఉన్నాయి. అవి భౌతిక శబ్దం, స్పర్శ, రూపం, రుచి, వాసన. భూవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఈ పది అంశాలు ఉన్నాయి తప్ప మరేమీ లేవు. కానీ లౌకికవాదులు మిగిలిన మూడు అంశాలైన మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారాలను పూర్తిగా విస్మరిస్తారు. మానసిక కార్యకలాపాలను గుర్తించే తత్వవేత్తలకు కూడా పరిపూర్ణ జ్ఞానం లేదు. ఎందుకంటే వారికి అంతిమ మూల కారకుడు కృష్ణుడని తెలియదు. నేను, ఇది నాది - ఇవి భూలోక ఉనికి ప్రాథమిక సూత్రాలు. ఇది ఒక భ్రమ. ఈ భ్రమలో ఐహిక కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన పది ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి.

బుద్ధి అనేది మహత్ తత్త్వం అనే మొత్తం భౌతిక సృష్టికి సంబంధించినది. కావున భూలోకములోని ఇరవై నాలుగు అంశాలు భగవంతుని ఎనిమిది వేరు వేరు శక్తుల ద్వారా వ్యక్తమవుతాయి. ఈ అంశాలు సాంఖ్యనాథ తత్వశాస్త్రానికి సంబంధించినవి. వారు మొదట కృష్ణుని శక్తుల నుండి ఉద్భవించారు. అతని నుండి వేరుగా ఉన్నారు. కానీ అజ్ఞానులైన నాస్తిక సంఖ్యాశాస్త్రజ్ఞులకు అన్ని కారణాలకు కృష్ణుడే కారణమని తెలియదు. భగవద్గీతలో వివరించినట్లు సాంఖ్య తత్వశాస్త్రంలో చర్చనీయాంశం, కృష్ణుని ప్రత్యక్ష శక్తి అభివ్యక్తి మాత్రమే.