భగవద్గీత సూక్తులు: విష్ణువులో పూర్తిగా లీనం అవాలంటే మనిషి ఆ ఆనందాన్ని విడిచిపెట్టాలి-the secret to absorption in vishnu this bhagavad gita quote reveals it ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  రాశి ఫలాలు  /  భగవద్గీత సూక్తులు: విష్ణువులో పూర్తిగా లీనం అవాలంటే మనిషి ఆ ఆనందాన్ని విడిచిపెట్టాలి

భగవద్గీత సూక్తులు: విష్ణువులో పూర్తిగా లీనం అవాలంటే మనిషి ఆ ఆనందాన్ని విడిచిపెట్టాలి

Gunti Soundarya HT Telugu
Feb 21, 2024 04:00 AM IST

Bhagavad gita quotes in telugu: విష్ణుమూర్తి సాక్షాత్కారాన్ని సాధించడానికి పురుషుడు లైంగిక జీవితం నుండి పూర్తిగా విముక్తి పొందాలని భగవద్గీత బోధిస్తుంది.

భగవద్గీత సూక్తులు
భగవద్గీత సూక్తులు

అధ్యాయం 6- ధ్యాన యోగం: శ్లోకం - 13-14

సమం కాశీరోగ్రీవం ధర్యాన్నాచలం స్థిరః |

సంత్రేక్ష్య నాసికాగ్రం స్వం దిశశ్వానవలోకయన్ ||13||

ప్రశాంతాత్మా విగతభిర్బ్రహ్మచారివ్రతే స్తతిశిః |

మనః సంయమ్య మచిత్తో యుక్తా అసిత మత్పరః ||14||

శరీరం, మెడ, తలను ఒక స్థిర రేఖలో ఉంచండి. ముక్కు కొనను అదే స్థాయిలో చూడాలి. నేను శాంతియుతంగా, నిర్భయంగా, బ్రహ్మచారిగా హృదయంలో నన్ను ధ్యానించుకోవాలి. జీవితానికి నన్ను నేను అంతిమ లక్ష్యంగా చేసుకోవాలి.

కృష్ణుడిని తెలుసుకోవడమే జీవిత లక్ష్యం. అతను, పరమాత్మగా, చతుర్భుజుడైన విష్ణువు రూపంలో ప్రతి జీవి హృదయంలో నివసిస్తున్నాడు. యోగ ప్రక్రియను అభ్యసించడం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం హృదయంలో విష్ణువు అంతర్గత రూపాన్ని కనుగొనడం తప్ప మరొకటి కాదు. విష్ణుమూర్తి మానవ హృదయంలో కృష్ణుని వ్యక్తిగత ప్రాతినిధ్యం.

విష్ణుమూర్తిని గ్రహించాలనే ఉద్దేశ్యం లేని వాడు మాక్ యోగాభ్యాసంలో నిమగ్నమై ఖచ్చితంగా సమయాన్ని వృధా చేస్తాడు. కృష్ణుడు జీవితానికి అంతిమ లక్ష్యం. హృదయంలో నివసించే విష్ణువు యోగ సాధన లక్ష్యం. హృదయంలో ఉన్న ఈ విష్ణుమూర్తి సాక్షాత్కారాన్ని సాధించడానికి, మనిషి లైంగిక జీవితం నుండి పూర్తిగా విముక్తి పొందాలి. అందుచేత మనిషి తన ఇంటిని వదిలి ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవించాలి.

ఒక మనిషి ఇంట్లో లేదా మరెక్కడైన లైంగిక ఆనందం పొందటం వల్ల యోగిగా మారడం సాధ్యం కాదు. ఒక మనిషి మనస్సుపై నియంత్రణను అభ్యసించాలి. అన్ని రకాల ఇంద్రియ తృప్తికి దూరంగా ఉండాలి. వాటిలో కామపు జీవితం చాలా ముఖ్యమైనది. బ్రహ్మచర్య నియమాలలో మహర్షి యాజ్ఞవల్క్యుడు ఇలా చెప్పాడు.

కర్మణా మనసా వాచా సర్వావస్థాసు సర్వదా |

సర్వత్ర మైథునాత్యగో బ్రహ్మచర్యం ప్రచక్షతే ||

బ్రహ్మచర్య వ్రతం ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే మనిషి అన్ని సమయాలలో, అన్ని పరిస్థితులలో, అన్ని ప్రదేశాలలో కామ వాచా మనసా కాంభోగానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. కామం ద్వారా ఎవరూ యోగాను సరిగ్గా అభ్యసించలేరు. అందుకే భోగ జీవితం గురించి అవగాహన లేనప్పుడు బాల్యం నుంచే బ్రహ్మచర్యం నేర్పిస్తారు. ఐదేళ్ల పిల్లలను గురుకులాలకు పంపిస్తారు. గురువు చిన్నపిల్లలకు బ్రహ్మచర్యం కఠినమైన క్రమశిక్షణను బోధిస్తాడు.

అటువంటి అభ్యాసం లేకుండా ధ్యానం, జ్ఞానం లేదా భక్తి ఏ యోగాలోనూ పురోగతి ఉండదు. కానీ వైవాహిక జీవిత నియమాలను అనుసరించి తన భార్యతో మాత్రమే లైంగిక జీవితాన్ని గడపడాన్ని (అది కూడా నిబంధనల ప్రకారం) గృహస్త బ్రహ్మచారి అంటారు. అటువంటి తపస్సు గల గృహస్థ బ్రహ్మచారిని భక్తి పంథాలో అంగీకరించవచ్చు.

కానీ జ్ఞాన, ధ్యాన శాఖలలో గృహస్థ బ్రహ్మచారులు ఉండరు. కనీస రాజీ లేకుండా పూర్తిగా నిమజ్జనం చేయాలన్నారు. భక్తి మార్గంలో బ్రహ్మచారి గృహస్థుడు నియంత్రిత లైంగిక జీవితాన్ని గడపడానికి అనుమతి ఉంది. భక్తి యోగం చాలా శక్తివంతమైనది. ఎందుకంటే ఒక మనిషి భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై, స్వయంచాలకంగా కామం ఆకర్షణను అధిగమిస్తాడు. భగవద్గీత (2.59)లో ఇలా చెప్పబడింది.

సేహాయ వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః |

రసవర్జం రసోప్యస్య పరమం దృష్ట్వా నివర్తే ||

ఇంద్రియ సుఖాలని విడిచిపెట్టాలి. అయితే పరమాత్ముని భక్తుడు తన గొప్ప అభిరుచితో అప్రయత్నంగా తప్పించుకుంటాడు. ఆ మహా స్వామి గురించి ఒక భక్తుడికి తప్ప మరెవ్వరికీ తెలియదు. కృష్ణ స్పృహలో పూర్తిగా లేని వ్యక్తి నిర్భయంగా ఉండలేడు. అతని వక్రీకరించిన జ్ఞాపకశక్తి కారణంగా అతను కృష్ణుడితో తన నిరంతర అనుబంధాన్ని మరచిపోయినందున, కట్టుబడి ఉన్న ఆత్మ భయంతో నిండి ఉంటుంది.

భయం దూతీయాభినివేశత సదిషద్ ఆపేతస్య విపర్యోస్మృతిః. నిర్భయత్వానికి కృష్ణ చైతన్యమే ఆధారం. కావున కృష్ణ చైతన్యము గల వానికి పరిపూర్ణ సాధన సాధ్యమవుతుంది. యోగాభ్యాసం అంతిమ లక్ష్యం లోపల ఉన్న భగవంతుడిని చూడడమే. కృష్ణ చైతన్యం ఉన్నవాడు అప్పటికే గొప్ప యోగి. ఇక్కడ పేర్కొన్న యోగా వ్యవస్థ సూత్రాలు యోగా సంఘాలు అని పిలువబడే సంస్థల సూత్రాలకు భిన్నంగా ఉంటాయి.

WhatsApp channel