భగవద్గీత సూక్తులు: భగవంతునిలో పూర్తిగా లీనమైన వ్యక్తికి ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు-bhagavad gita quotes in telugu there is no danger to a person who is completely absorbed in god ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  Rasi Phalalu  /  Bhagavad Gita Quotes In Telugu There Is No Danger To A Person Who Is Completely Absorbed In God

భగవద్గీత సూక్తులు: భగవంతునిలో పూర్తిగా లీనమైన వ్యక్తికి ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు

Gunti Soundarya HT Telugu
Feb 29, 2024 04:30 AM IST

Bhagavad gita quotes in telugu: భగవంతునిలో పూర్తిగా నిమగ్నమైన వ్యక్తికి ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదని గీత సారాంశం.

భగవద్గీత సూక్తులు
భగవద్గీత సూక్తులు

అధ్యాయం 6- ధ్యాన యోగ:

ట్రెండింగ్ వార్తలు

యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి |

తస్యాహం న ప్రణశ్యామి స చ మే న ప్రణశ్యతి ||30||

అనువాదం: నన్ను ప్రతిచోటా చూసేవాడు నన్ను ఎన్నటికీ కోల్పోడు. నేను అతనిని ఎప్పటికీ కోల్పోను.

ఉద్దేశ్యం: కృష్ణ చైతన్యం ఉన్న వ్యక్తి ఖచ్చితంగా కృష్ణుడిని ప్రతిచోటా చూస్తాడు, కృష్ణుడిలో ప్రతిదీ చూస్తాడు. అలాంటి వ్యక్తి భౌతిక సంబంధమైన స్వభావం వివిక్త వ్యక్తీకరణలను చూస్తున్నట్లు అనిపించవచ్చు. కానీ ప్రతిసారీ అతను కృష్ణ స్పృహలో ఉంటాడు. ఎందుకంటే ప్రతి శక్తి కృష్ణుడి స్వరూపమని అతనికి తెలుసు. కృష్ణుడు లేకుండా ఏదీ ఉండదు, కృష్ణుడు అన్నిటికీ యజమాని. ఇది కృష్ణ చైతన్య సారాంశం.

కృష్ణ చైతన్యం కృష్ణ ప్రేమను పెంపొందించడం. ఈ స్థితి భూలోక మోక్షానికి మించినది. స్వీయ-సాక్షాత్కారానికి మించిన కృష్ణ చైతన్యం ఈ దశలో భక్తుడు కృష్ణునితో ఏకమవుతాడు. ఈ విధంగా కృష్ణుడు భక్తునికి సర్వస్వం అవుతాడు. కృష్ణ ప్రేమలో భక్తుడు సంపూర్ణుడు అవుతాడు. 

అప్పుడు భగవంతుని, భక్తుల మధ్య ఆత్మీయ సంబంధం ఏర్పడుతుంది. ఈ దశలో జీవిని నాశనం చేయడం సాధ్యం కాదు. భగవంతుని సర్వోన్నత వ్యక్తి భక్తుని దృష్టి నుండి ఎన్నటికీ అదృశ్యం కాదు. కృష్ణునిలో శోషణం ఆధ్యాత్మిక వినాశనం. ఒక భక్తుడు అలాంటి ప్రమాదాన్ని ఎప్పుడూ అనుమతించడు. బ్రహ్మసంహితలో (5.28) ఇలా చెప్పబడింది –

ప్రేమజ్ఞనచూరితభక్తి విలోచన

శాంతః సదైవ హృదయేషు విలోకయన్తి |

యం శ్యామసుందరం అచిన్త్యగుణస్వరూపమ్

గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి ||

ఆది పురుషుడైన గోవిందుడిని నేను పూజిస్తాను. తన కళ్లపై ప్రేమాంజనాన్ని పూసుకున్న భక్తుడు నిత్యం అతడిని చూస్తాడు. భక్తుని హృదయంలో నిలిచి, శాశ్వతమైన శ్యాంసుందరుని రూపంలో దర్శనమిస్తాడు.

ఈ దశలో కృష్ణుడు భక్తుని దృష్టి నుండి అదృశ్యం కాదు. భక్తుడు భగవంతుని దర్శనం చేసుకోకుండా వెళ్ళడు. భగవంతుడిని హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మగా చూసే యోగికి కూడా ఈ మాట వర్తిస్తుంది. అటువంటి యోగి పరిశుద్ధ భక్తుడు అవుతాడు. తనలోని భగవంతుడిని చూడకుండా ఒక్క నిమిషం కూడా జీవించలేడు.

ఇది భగవద్గీత బోధ

మహాభారత యుద్ధం ప్రారంభం కాకముందే అర్జునుడు ప్రత్యర్థి వర్గంలో ఉన్న తన బంధువులతో పోరాడటానికి నిరాకరించాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు పాండవులలో ఒకడైన అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తాడు.

అర్జునుడి ముందు భారీ సైన్యం నిలబడింది. ఆ సైన్యంలోని రథసారధుల్లో అతని మేనమామ, అమ్మ, అన్నయ్య, తాతయ్య, సోదరులు ఉన్నారు. అర్జునుడు యుద్ధభూమిలో తన విల్లును దించుతున్నాడు, నేను నా స్వంత ప్రజలను ఎలా చంపుతాను అని మనస్సులో అనుకుంటాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి పై విధంగా ఉపదేశిస్తాడు.