టర్కీకి భారత్ ఆపన్న హస్తం.. రెస్క్యూ సిబ్బంది, సామాగ్రితో బయలుదేరిన విమానం-india to help turkey earthquake victims plane took off with rescue personnel and supplies