తొలి ఏకాదశి మహత్యం, పూజా విధానం ఇక్కడ తెలుసుకోండి-tholi ekadashi 2023 know the rituals and importance of devashayani ekadashi ,ఫోటో న్యూస్
Telugu News  /  Photo Gallery  /  Tholi Ekadashi 2023 Know The Rituals And Importance Of Devashayani Ekadashi

తొలి ఏకాదశి మహత్యం, పూజా విధానం ఇక్కడ తెలుసుకోండి

Jun 29, 2023, 10:09 AM IST HT Telugu Desk
Jun 29, 2023, 10:09 AM , IST

  • Tholi ekadashi 2023: నేడు దేవశయని ఏకాదశి. విష్ణువును ఎలా పూజించాలో, శ్రీహరి అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

దేవశయని ఏకాదశి లేదా తొలి ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని ఆషాఢ మాసంలోని శుక్ల పక్షంలోని ఏకాదశి తిథి నాడు ఆచరిస్తారు. ఈ రోజున రవి అనే శుభ యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దేవశయని ఏకాదశి నుండి చాతుర్మాసం ప్రారంభమవుతుంది. దేవ శయనీ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత, పూజా విధానం, మంత్రం గురించి తెలుసుకుందాం.

(1 / 5)

దేవశయని ఏకాదశి లేదా తొలి ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని ఆషాఢ మాసంలోని శుక్ల పక్షంలోని ఏకాదశి తిథి నాడు ఆచరిస్తారు. ఈ రోజున రవి అనే శుభ యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దేవశయని ఏకాదశి నుండి చాతుర్మాసం ప్రారంభమవుతుంది. దేవ శయనీ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత, పూజా విధానం, మంత్రం గురించి తెలుసుకుందాం.

విష్ణు పురాణం ప్రకారం ఆషాడ మాసంలోని ఏకాదశి రోజున విష్ణువు క్షీరసాగరంలో యోగ నిద్రలోకి వెళ్లాడు, అందుకే ఈ తిథిని దేవ శయని ఏకాదశి అంటారు. నాలుగు నెలల తర్వాత దేవ ప్రబోధిని (కార్తీక శుద్ధ) ఏకాదశి నాడు విష్ణువు మేల్కొంటాడు. ఈ నాలుగు నెలల కాలాన్ని చాతుర్మాసం అని పిలుస్తారు, ఈ సమయంలో ఎటువంటి శుభ కార్యక్రమాలు నిర్వహించరు. దేవశయనీ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత, ఉపవాస పద్ధతిని తెలుసుకుందాం. 

(2 / 5)

విష్ణు పురాణం ప్రకారం ఆషాడ మాసంలోని ఏకాదశి రోజున విష్ణువు క్షీరసాగరంలో యోగ నిద్రలోకి వెళ్లాడు, అందుకే ఈ తిథిని దేవ శయని ఏకాదశి అంటారు. నాలుగు నెలల తర్వాత దేవ ప్రబోధిని (కార్తీక శుద్ధ) ఏకాదశి నాడు విష్ణువు మేల్కొంటాడు. ఈ నాలుగు నెలల కాలాన్ని చాతుర్మాసం అని పిలుస్తారు, ఈ సమయంలో ఎటువంటి శుభ కార్యక్రమాలు నిర్వహించరు. దేవశయనీ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత, ఉపవాస పద్ధతిని తెలుసుకుందాం. 

దేవశయని ఏకాదశిని హరిశయని ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. సృష్టిని నియంత్రించే విష్ణువు ఈ తేదీ నుండి నాలుగు నెలల పాటు యోగ నిద్రలోకి వెళ్తాడు. దేవశయని ఏకాదశి సూర్యుడు, చంద్రుడు, ప్రకృతి ప్రకాశించే తత్వాన్ని తగ్గిస్తుందని, దాని వల్ల శుభకార్యాలు శుభ ఫలితాలను ఇవ్వవని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండి శ్రీమహావిష్ణువును పూజించడం వల్ల అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయి. జీవితంలో ధనానికి, ధాన్యానికి లోటు ఉండదు. అలాగే, ఈ పవిత్రమైన తిథి నాడు దానం చేయడం వల్ల అన్ని రకాల పాపాలు తొలగిపోతాయి. మోక్షం సిద్ధిస్తుంది.

(3 / 5)

దేవశయని ఏకాదశిని హరిశయని ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. సృష్టిని నియంత్రించే విష్ణువు ఈ తేదీ నుండి నాలుగు నెలల పాటు యోగ నిద్రలోకి వెళ్తాడు. దేవశయని ఏకాదశి సూర్యుడు, చంద్రుడు, ప్రకృతి ప్రకాశించే తత్వాన్ని తగ్గిస్తుందని, దాని వల్ల శుభకార్యాలు శుభ ఫలితాలను ఇవ్వవని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండి శ్రీమహావిష్ణువును పూజించడం వల్ల అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయి. జీవితంలో ధనానికి, ధాన్యానికి లోటు ఉండదు. అలాగే, ఈ పవిత్రమైన తిథి నాడు దానం చేయడం వల్ల అన్ని రకాల పాపాలు తొలగిపోతాయి. మోక్షం సిద్ధిస్తుంది.

దేవశయని ఏకాదశి ఉపవాస విధానం: దేవశయని ఏకాదశి రోజున బ్రహ్మముహూర్తంలో నిద్రలేచి స్నానం చేసి ధ్యానం చేసి చేతిలో నీళ్లతో ఉపవాస వ్రతం చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక చతురస్రా కారంలో ఎరుపు లేదా పసుపు వస్త్రం వేసి, చుట్టూ గంగాజలం చిలకరించి, విష్ణుమూర్తిని షోడశోపచార పద్ధతిలో పూజించాలి. పసుపు రంగు విష్ణువుకు చాలా ప్రీతికరమైనది కాబట్టి పసుపు పువ్వులు, పసుపు పండ్లు మొదలైన వాటిని విష్ణువుకు సమర్పించండి. ఆ తర్వాత ధూప దీపాన్ని వెలిగించి ప్రతిజ్ఞ చేయండి. పూజ తరువాత విష్ణువు, లక్ష్మిదేవికి హారతి సమర్పించి, విష్ణు సహస్రనామం చదవండి. విష్ణువును పూజించిన తరువాత రావి, అరటి చెట్టును పూజించండి. సామర్థ్యం ప్రకారం దానం చేయండి.

(4 / 5)

దేవశయని ఏకాదశి ఉపవాస విధానం: దేవశయని ఏకాదశి రోజున బ్రహ్మముహూర్తంలో నిద్రలేచి స్నానం చేసి ధ్యానం చేసి చేతిలో నీళ్లతో ఉపవాస వ్రతం చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక చతురస్రా కారంలో ఎరుపు లేదా పసుపు వస్త్రం వేసి, చుట్టూ గంగాజలం చిలకరించి, విష్ణుమూర్తిని షోడశోపచార పద్ధతిలో పూజించాలి. పసుపు రంగు విష్ణువుకు చాలా ప్రీతికరమైనది కాబట్టి పసుపు పువ్వులు, పసుపు పండ్లు మొదలైన వాటిని విష్ణువుకు సమర్పించండి. ఆ తర్వాత ధూప దీపాన్ని వెలిగించి ప్రతిజ్ఞ చేయండి. పూజ తరువాత విష్ణువు, లక్ష్మిదేవికి హారతి సమర్పించి, విష్ణు సహస్రనామం చదవండి. విష్ణువును పూజించిన తరువాత రావి, అరటి చెట్టును పూజించండి. సామర్థ్యం ప్రకారం దానం చేయండి.

దేవశయని ఏకాదశి శయన పూజ విధానం: దేవశయని ఏకాదశి తిథి నాడు సాయంత్రం కూడా పూజ చేయాలి.. తర్వాత శయన మంత్రాన్ని జపించి శ్రీ హరివిష్ణువును నిద్రపుచ్చండి. ద్వాదశి రోజు ఉదయం పూజ అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి ఉపవాస దీక్ష విరమించండి.

(5 / 5)

దేవశయని ఏకాదశి శయన పూజ విధానం: దేవశయని ఏకాదశి తిథి నాడు సాయంత్రం కూడా పూజ చేయాలి.. తర్వాత శయన మంత్రాన్ని జపించి శ్రీ హరివిష్ణువును నిద్రపుచ్చండి. ద్వాదశి రోజు ఉదయం పూజ అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి ఉపవాస దీక్ష విరమించండి.

WhatsApp channel

ఇతర గ్యాలరీలు