విజయవాడలో సందడి చేసిన బాలకృష్ణ, ప్రగ్యా జైస్వాల్-balakrishna at vijayawada for opening of jewellery store ,వీడియో న్యూస్