మహిళలు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలితో డయాబెటిస్‌ ప్రమాదం తగ్గించుకోవచ్చట-study says women with healthy lifestyle can reduce risk of developing type 2 diabetes ,వీడియో న్యూస్