సోహైల్ తన్వీర్ (2008) - 22 వికెట్లు

Twitter

By Hari Prasad S
Mar 27, 2023

Hindustan Times
Telugu

ఆర్పీ సింగ్ (2009) - 23 వికెట్లు

Twitter

ప్రఙ్ఞాన్ ఓజా (2010) - 21 వికెట్లు

Twitter

లసిత్ మలింగా (2011) - 28 వికెట్లు

Twitter

మోర్నీ మోర్కెల్ (2012) - 25 వికెట్లు

Twitter

డ్వేన్ బ్రావో (2013, 2015) - 32 వికెట్లు, 26 వికెట్లు

Twitter

మోహిత్ శర్మ (2014) - 23 వికెట్లు

Twitter

భువనేశ్వర్ కుమార్ (2016, 2017) - 23 వికెట్లు, 26 వికెట్లు

Twitter

ఆండ్రూ టై (2018) - 24 వికెట్లు

Twitter

ఇమ్రాన్ తాహిర్ (2019) - 26 వికెట్లు

Twitter

కగిసో రబాడా (2020) - 30 వికెట్లు

Twitter

హర్షల్ పటేల్ (2021) - 32 వికెట్లు

Twitter

యుజువేంద్ర చహల్ (2022) - 27 వికెట్లు

Twitter

సోషల్ మీడియాలో బిగ్ బాస్ దివి ఓవర్ డోస్ హాట్ షో 

Instagram