గాలిపటాలు ఎగరవేస్తున్నారా..? ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి

image credit to unsplash

By Maheshwaram Mahendra Chary
Jan 10, 2024

Hindustan Times
Telugu

గాలిపటం ఎత్తుకు ఎగరాలి అనే తొందరభావంతో  ప్రమాదాలకు గురవుతుంటాం.

image credit to unsplash

 ఎత్తైన భవనాల పైనుంచి గాలిపటాలను ఎగరవేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

image credit to unsplash

గాలి పటాలకు చైనా మంజా దారాలను ఉపయోగించకుండా మాములు దారాలను వాడటం చాలా మంచిది.

image credit to unsplash

గాలిపటాలకు చైనా మంజాను వాడితే పక్షులకే కాదు మనుషుల ప్రాణాలకు విఘాతంగా మారుతున్నాయి.

image credit to unsplash

ముఖ్యంగా కరెంట్ స్తంభాలు, పెద్ద పెద్ద లైన్ల వద్ద గాలిపటాలు ఎగరవేయవద్దు. 

image credit to unsplash

పతంగులను విశాలమైన ప్రాంతాల్లో, మైదానాల్లో ఎగురవేస్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉండదు.

image credit to unsplash

మెటాలిక్ దారాలను ఉపయోగిస్తే విద్యుత్ తీగలకు తాకి పెను ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

image credit to unsplash

శరీరంలో ఈ సంకేతాలు కనిపిస్తే డీహైడ్రేషన్ అయినట్టే! జాగ్రత్త పడండి

Photo: Pexels