రుతురాజ్ గైక్వాడ్ - 16 క్యాచ్‌లు

AFP

రుతురాజ్ గైక్వాడ్ - 16 క్యాచ్‌లు

By Hari Prasad S
May 26 2023

Hindustan Times
Telugu

విరాట్ కోహ్లి - 13 క్యాచ్‌లు

AFP

ఏడెన్ మార్‌క్రమ్ - 11 క్యాచ్‌లు

ANI

షిమ్రాన్ హెట్‌మయర్ - 11 క్యాచ్‌లు

PTI

దీపక్ హుడా - 10 క్యాచ్‌లు

PTI

రెహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ - 10 క్యాచ్‌లు

AP

రవి బిష్ణోయ్ - 10 క్యాచ్‌లు

AFP

ఇషాన్ కిషన్ - 10 క్యాచ్‌లు

AP