షేన్ వార్న్ - 30 విజయాలు (55 మ్యాచ్‌లు)

Twitter

By Hari Prasad S
Mar 13, 2024

Hindustan Times
Telugu

శ్రేయస్ అయ్యర్ - 27 విజయాలు (55 మ్యాచ్‌లు)

Twitter

ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్ - 35 విజయాలు (74 మ్యాచ్‌లు)

Twitter

డేవిర్ వార్నర్ - 40 విజయాలు (83 మ్యాచ్‌లు)

Twitter

విరాట్ కోహ్లి - 66 విజయాలు (143 మ్యాచ్‌లు)

Twitter

గౌతమ్ గంభీర్ - 72 విజయాలు (129 మ్యాచ్‌లు)

Twitter

రోహిత్ శర్మ - 87 విజయాలు (158 మ్యాచ్‌లు)

Twitter

ఎమ్మెస్ ధోనీ - 133 విజయాలు (226 మ్యాచ్‌లు)

Twitter

ఈ సమస్యలు ఉన్న వారు బెండకాయలు ఎక్కువగా తినొద్దు!

Photo: Unsplash