ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందిని వేధిస్తున్న సమస్య విటమిన్ బీ 12 లోపం.

By HT Telugu Desk
Aug 31, 2023

Hindustan Times
Telugu

ముఖ్యంగా శాఖాహారుల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

pixabay

ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి విటమిన్ బీ 12 చాలా అవసరం.

pixabay

ఈ ఆహారాల్లో విటమిన్ బీ 12 సమృద్ధిగా లభిస్తుంది.

pixabay

ఎగ్స్ లొ విటమిన్ బీ 12 ఎక్కువగా ఉంటుంది.

pixabay

పాలు, పాల ఉత్పత్తుల ద్వారా కూడా విటమిన్ బీ 12 లభిస్తుంది.

pixabay

ట్యూనా, సాల్మన్ వంటి చేపల్లో విటమిన్ బీ 12 సమృద్ధిగా ఉంటంది.

pixabay

లివర్, కిడ్నీ ల్లో అత్యధికంగా విటమిన్ బీ 12 ఉంటుంది.

pixabay

బీఫ్ లో విటమిన్ బీ 12 చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

pixabay

డెనిమ్ డ్రెస్‍లో సమంత గ్లామర్ ట్రీట్

Photo: Instagram