మయాంక్ అగర్వాల్ - 45 బంతులు (ఐపీఎల్ 2020)

Twitter

By Hari Prasad S
Mar 06, 2024

Hindustan Times
Telugu

సనత్ జయసూర్య (ముంబై ఇండియన్స్) - 45 బంతులు (ఐపీఎల్ 2008)

Twitter

డేవిడ్ వార్నర్ (ఎస్ఆర్‌హెచ్) - 43 బంతులు (ఐపీఎల్ 2017)

Twitter

ఏబీ డివిలియర్స్ (ఆర్సీబీ) - 43 బంతులు (ఐపీఎల్ 2016)

Twitter

ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్ (డెక్కన్ ఛార్జర్స్) - 42 బంతులు (ఐపీఎల్ 2008)

Twitter

డేవిడ్ మిల్లర్ (కింగ్స్ పంజాబ్) - 38 బంతులు (ఐపీఎల్ 2013)

Twitter

యూసుఫ్ పఠాన్ (రాజస్థాన్ రాయల్స్) - 37 బంతులు (ఐపీఎల్ 2010)

Twitter

క్రిస్ గేల్ (ఆర్సీబీ) - 30 బంతులు (ఐపీఎల్ 2013)

Twitter

ప్రకృతి అద్భుతాల్లో కాలీ ఫ్లవర్ ఒకటి

pixabay