ఔషధ గుణాలు కలిగిన పుష్పాలు..

Medicinal Flowers- Pexles

ఔషధ గుణాలు కలిగిన పుష్పాలు..

By Manda Vikas
March 28 2023

Hindustan Times
Telugu

బంతిపువ్వులు జుట్టు సంరక్షణకు మేలు

Medicinal Flowers- Pexles

శంఖు పుష్పాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచగలవు

Medicinal Flowers- Pexles

తామర పూలు అధిక వేడిని తగ్గిస్తాయి

Medicinal Flowers- Pexles

చిట్టిచామంతి పూలతో హెర్బల్ టీ చేయవచ్చు

Medicinal Flowers- Pexles

లావెండర్ పూలు ఆందోళన తగ్గిస్తాయి

Medicinal Flowers- Pexles

జుముకి పువ్వులు రక్తపోటును తగ్గించగలవు

Medicinal Flowers- Pexles

గోవర్ధనం పువ్వులు మంచి నిద్రను అందిస్తాయి

Medicinal Flowers- Pexles

గులాబీ పూలు చర్మ సంరక్షణకు మేలు 

Medicinal Flowers- Pexles

మల్లెపూలు ప్రశాంత భావాలను కలిగిస్తాయి

Medicinal Flowers- Pexles