ఐపీఎల్ 2008లో ఆల్బీ మోర్కెల్ కొట్టిన 124 మీటర్ల సిక్స్ రికార్డు ఇప్పటికే అలాగే ఉంది

Getty Images

By Hari Prasad S
Mar 01, 2024

Hindustan Times
Telugu

ప్రవీణ్ కుమార్ - 124 మీటర్లు (ఐపీఎల్ 2011)

Twitter

ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్ - 122 మీటర్లు (ఐపీఎల్ 2011)

Twitter

రాబిన్ ఉతప్ప - 120 మీటర్లు (ఐపీఎల్ 2010)

Twitter

క్రిస్ గేల్ - 119 మీటర్లు (ఐపీఎల్ 2013)

Twitter

యువరాజ్ సింగ్ - 119 మీటర్లు (ఐపీఎల్ 2009)

Twitter

రాస్ టేలర్ - 119 మీటర్లు (ఐపీఎల్ 2009)

Twitter

బెన్ కటింగ్ - 117 మీటర్లు (ఐపీఎల్ 2016)

Twitter

వేసవిలో బరువు తగ్గేందుకు తోడ్పడే 5 రకాల కూరగాయలు ఇవి

Photo: Pexels