కొన్ని ఆహారాలను కొన్ని గంటల పాటు నీటిలో నానబెట్టి తినాలి.

pixabay

By HT Telugu Desk
Sep 01, 2023

Hindustan Times
Telugu

నీటిలో కొన్ని గంటల పాటు నానబెట్టడం వల్ల వాటిలో పోషక విలువలు మరింత పెరుగుతాయి.

pixabay

ఈ ఆహారాలను నానబెట్టి మాత్రమే తినండి

pixabay

బాదం ను రాత్రంతా నానబెట్టి, ఉదయం పొట్టు తీసి తినాలి.

pixabay

వాల్ నట్స్ ను కూడా రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయం తినాలి

pixabay

వాల్ నట్స్ తో పిల్లల్లో బ్రెయిన్ చురుగ్గా పని చేస్తుంది.

pixabay

ఎండు ద్రాక్షను కూడా నేరుగా కాకుండా నానబెట్టి తింటే మంచిది.

pixabay

ఫిగ్స్ ను కూడా  రాత్రంతా నానబెట్టి మార్నింగ్ తినడం మంచిది.

pixabay

విటమిన్ బీ 12 లోపం ఈ మధ్య చాలా మందిలో కనిపిస్తోంది.

pixabay