రాహుల్ గాంధీ రైల్వే కూలి అవతారమెత్తారు.

ANI

By HT Telugu Desk
Sep 21, 2023

Hindustan Times
Telugu

ఢిల్లీలోని ఆనంద్ విహార్ రైల్వే స్టేషన్ లో పోర్టర్ గా కనిపించారు.

ANI

రైల్వే కూలీల సమస్యలను తెలుసుకోవడం కోసం అక్కడకు వెళ్లారు.

ANI

రైల్వే కూలీలు రాహుల్ కు ఘన స్వాగతం పలికారు.

ANI

వారితో కూర్చుని, వారి సమస్యలను రాహుల్ గాంధీ సావధానంగా విన్నారు.

ANI

వారు ధరించే రెడ్ షర్ట్ ను ధరించారు.

ANI

మెటల్ బ్యాడ్జీని అక్కడి రైల్వే కూలీలు రాహుల్ చేతికి కట్టారు.

ANI

అక్కడి పోర్టర్లతో కలిసి సెల్ఫీ దిగారు.

ANI

 రైల్వే స్టేషన్ లో లగేజ్ కూడా మోశారు.

ANI