విరాట్ కోహ్లి - 5 మ్యాచ్ లలో 12 సిక్స్‌లు

ANI

By Hari Prasad S
Apr 09, 2024

Hindustan Times
Telugu

రియాన్ పరాగ్ - 4 మ్యాచ్‌లలో 12 సిక్స్‌లు

ANI

శివమ్ దూబె - 5 మ్యాచ్‌లలో 13 సిక్స్‌లు

PTI

ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ - 5 మ్యాచ్ లలో 14 సిక్స్‌లు

AFP

సునీల్ నరైన్ - 4 మ్యాచ్‌లలో 14 సిక్స్‌లు

AP

అభిషేక్ శర్మ - 4 మ్యాచ్‌లలో 15 సిక్స్‌లు

ANI

నికొలస్ పూరన్ - 4 మ్యాచ్‌లలో 15 సిక్స్‌లు

ANI

హెన్రిచ్ క్లాసెన్ - 4 మ్యాచ్‌లలో 17 సిక్స్‌లు

PTI

వీకెండ్ లో తెలంగాణ ఊటీ 'అనంతగిరి' ట్రిప్ - ఒక్క రోజులోనే వెళ్లి రావొచ్చు, వివరాలివే

image credit to unsplash