డయాబెటిస్ పేషెంట్లకు ఎంతో అవసరమైన మెగ్నీషియం బాదాం, కాజు, పల్లీ, చియా, గుమ్మడి గింజల్లో లభిస్తుంది

pexels

By Hari Prasad S
Jul 06, 2024

Hindustan Times
Telugu

పాలకూరలాంటి ఆకు కూరల్లో మెగ్నీషియం మెండుగా ఉంటుంది

pexels

సాల్మన్‌లాంటి కొవ్వు ఎక్కువ ఉన్న చేపల్లో మెగ్నీషియం లభిస్తుంది

pexels

అరటిపండ్లలోనూ మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది

pexels

సోయాబీన్లతో తయారయ్యే టోఫులో కూడా మెగ్నీషియం ఉంటుంది

pexels

ఓట్స్, క్వినోవా, గోధుమలాంటి వాటిలోనూ మెగ్నీషియం లభిస్తుంది

pexels

మెగ్నీషియం అవకాడోల్లోనూ లభిస్తుంది

pexels

యోగర్ట్ (పెరుగు)లోనూ మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది

pexels