ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా దోపిడీకి గురవుతున్న వస్తువు ఇదే

pixabay

By Haritha Chappa
Apr 19, 2024

Hindustan Times
Telugu

ప్రపంచంలో ఎన్నో దొంగతనాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అధికంగా దోపిడీకి గురయ్యేది మాత్రం చీజ్.

pixabay

ఇది నమ్మశక్యంగా లేకపోయినా అక్షరాలా నిజం. చీజ్ ప్రతి రోజూ అధికంగా దొంగతనానికి గురవుతోంది.

pixabay

నెదార్లాండ్స్ లోని ఓ షాపు నుంచి ఏకంగా 17 లక్షల విలువ చేసే చీజ్ ను రాత్రికి రాత్రి ట్రక్కులో వేసుకుని వెళ్లిపోయారు.

pixabay

పాశ్చాత్య దేశాల్లో చీజ్ వాడకం చాలా ఎక్కువ. వాడకానికి తగినంత ఉత్పత్తి జరగదు. అందుకే ఈ దొంగతనాలు.

pixabay

 ప్రపంచంలో దాదాపు 43 దేశాల్లో చీజ్ దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. 

pixabay

చీజ్ తరువాత అధికంగా దోపిడీకి గురవుతున్న వస్తువు మాంసం. ఆ తరువాత చాక్లెట్.

pixabay

ప్రతి ఏడాదే తయారయ్యే చీజ్ లో నాలుగు శాతం దొంగతనానికి గురవుతోంది.

pixabay

అన్ని దేశాల్లో కన్నా అమెరికాలో చీజ్ వాడకం చాలా ఎక్కువ.  

pixabay

భారతీయ వంటలలో చింతపండుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

Unsplash