హృదయాన్ని పదిలంగా ఉంచే యోగాసనాలు

yoga for healthy heart- pexels

By HT Telugu Desk
Mar 11, 2023

Hindustan Times
Telugu

నేటి జీవనశైలి గుండెను బలహీనపరుస్తుంది

yoga for healthy heart- pexels

యోగాసనాలతో గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది

yoga for healthy heart- pexels

ఉత్తిత త్రికోణాసనం ఛాతీ విస్తరణకు గొప్పది

yoga for healthy heart- pexels

పశ్చిమోత్తనాసనం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది

yoga for healthy heart- pexels

అర్ధమత్స్యేంద్రాసనం గుండె పనితీరును పెంచుతుంది

yoga for healthy heart- pexels

సేతు బంధాసనం గుండెకు ఆక్సిజన్ రవాణ పెంచుతుంది

yoga for healthy heart- pexels

భుజంగాసనం హృదయాన్ని ఉత్తేజపరుస్తుంది

yoga for healthy heart- pexels

తాడాసనం గుండెను బలోపేతం చేస్తుంది

yoga for healthy heart- pexels

వానలో అలా.. అలా- వర్షాకాలంలో ట్రిప్​? ఇవి మిస్​ అవ్వకండి.

pixabay