India LCA Mark 1A fighter aircraft | తేజస్ అధునాతన వెర్షన్..ఎంత ప్రమాదకరమైనదో తెలుసా?-first flight of the made in india lca mark 1a fighter aircraft ,వీడియో న్యూస్