dreams-and-meanings News, dreams-and-meanings News in telugu, dreams-and-meanings న్యూస్ ఇన్ తెలుగు, dreams-and-meanings తెలుగు న్యూస్ – HT Telugu
తెలుగు న్యూస్  /  అంశం  /  Dreams and Meanings

Dreams and Meanings

Overview

కలలో ఆవు, గంగా నది కనిపిస్తే ఏంటి అర్థం
Dreams and meanings: కలలో మీకు ఇవి కనిపిస్తున్నాయా? స్వప్న శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది చూడండి

Saturday, July 13, 2024

pexels-photo-1650209
నిద్రలో పరీక్ష రాస్తున్నట్టు కలలు వస్తున్నాయా? మీరు ఇది తెలుసుకోవాల్సిందే!

Saturday, June 29, 2024

కలలో శివుడు కనిపిస్తే అర్థమేంటి?
Swapna Shastram : కలలో శివుడు కనిపిస్తే అర్థమేంటి? జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది?

Sunday, June 16, 2024

కలలో మీకు ఇవి కనిపిస్తే దురదృష్టం రాబోతుంది
Bad luck Dreams: కలలో మీకు ఇవి కనిపిస్తున్నాయా? దురదృష్టం రాబోతుందని చెప్పే ముందస్తు హెచ్చరికలు ఇవి

Thursday, May 30, 2024

బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఈ కలలు వచ్చాయా?
Dreams: బ్రహ్మ ముహూర్తంలో మీకు ఈ కలలు వస్తున్నాయా? వాటి అర్థం ఏంటో తెలుసా?

Thursday, May 23, 2024

అన్నీ చూడండి

లేటెస్ట్ ఫోటోలు

<p>పరీక్షల గురించి కలలు వస్తుంటే బాధ్యతలు పెరుగుతున్నట్టు కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు.</p>

పరీక్ష రాస్తున్నట్టు నిద్రలో కలలు వస్తున్నాయా? అస్సలు లైట్​ తీసుకోకండి..

Jul 08, 2024, 07:20 AM

లేటెస్ట్ వెబ్ స్టోరీలు