Mahesh Pithiya on Smith: స్టీవ్ స్మిత్‌ను తొలి రోజే ఆరుసార్లు ఔట్ చేశా: మహేష్ పితియా-mahesh pithiya on smith says he got him out for six times on first day training