ఐపీఎల్ 2023 ఫలితాలు: ఐపీఎల్ 2023 మ్యాచ్‌ల ఫలితాలు
Telugu News  /  స్పోర్ట్స్  /  ఐపీఎల్  /  రిజల్ట్ మ్యాచెస్

ఐపీఎల్ 2023 రిజల్ట్

రిజల్ట్స్

IPL 2023: Final, 29 May

Results
CSK
vs
GT
CSK beat GT by 5 wickets (D/L method)

IPL 2023: Qualifier 2, 26 May

Results
GT
vs
MI
GT beat MI by 62 runs

IPL 2023: Eliminator, 24 May

Results
LSG
vs
MI
MI beat LSG by 81 runs

IPL 2023: Qualifier 1, 23 May

Results
GT
vs
CSK
CSK beat GT by 15 runs

IPL 2023: Match 70, 21 May

Results
RCB
vs
GT
GT beat RCB by 6 wickets

IPL 2023: Match 69, 21 May

Results
MI
vs
SRH
MI beat SRH by 8 wickets

IPL 2023: Match 68, 20 May

Results
KKR
vs
LSG
LSG beat KKR by 1 run

IPL 2023: Match 67, 20 May

Results
DC
vs
CSK
CSK beat DC by 77 runs

IPL 2023: Match 66, 19 May

Results
PBKS
vs
RR
RR beat PBKS by 4 wickets

IPL 2023: Match 65, 18 May

Results
SRH
vs
RCB
RCB beat SRH by 8 wickets

IPL 2023: Match 64, 17 May

Results
PBKS
vs
DC
DC beat PBKS by 15 runs

IPL 2023: Match 63, 16 May

Results
LSG
vs
MI
LSG beat MI by 5 runs

IPL 2023: Match 62, 15 May

Results
GT
vs
SRH
GT beat SRH by 34 runs

IPL 2023: Match 61, 14 May

Results
CSK
vs
KKR
KKR beat CSK by 6 wickets

IPL 2023: Match 60, 14 May

Results
RR
vs
RCB
RCB beat RR by 112 runs

IPL 2023: Match 59, 13 May

Results
DC
vs
PBKS
PBKS beat DC by 31 runs

IPL 2023: Match 58, 13 May

Results
SRH
vs
LSG
LSG beat SRH by 7 wickets

IPL 2023: Match 57, 12 May

Results
MI
vs
GT
MI beat GT by 27 runs

IPL 2023: Match 56, 11 May

Results
KKR
vs
RR
RR beat KKR by 9 wickets

IPL 2023: Match 55, 10 May

Results
CSK
vs
DC
CSK beat DC by 27 runs

IPL 2023: Match 54, 09 May

Results
MI
vs
RCB
MI beat RCB by 6 wickets

IPL 2023: Match 53, 08 May

Results
KKR
vs
PBKS
KKR beat PBKS by 5 wickets

IPL 2023: Match 52, 07 May

Results
RR
vs
SRH
SRH beat RR by 4 wickets

IPL 2023: Match 51, 07 May

Results
GT
vs
LSG
GT beat LSG by 56 runs

IPL 2023: Match 50, 06 May

Results
DC
vs
RCB
DC beat RCB by 7 wickets

IPL 2023: Match 49, 06 May

Results
CSK
vs
MI
CSK beat MI by 6 wickets

IPL 2023: Match 48, 05 May

Results
RR
vs
GT
GT beat RR by 9 wickets

IPL 2023: Match 47, 04 May

Results
SRH
vs
KKR
KKR beat SRH by 5 runs

IPL 2023: Match 46, 03 May

Results
PBKS
vs
MI
MI beat PBKS by 6 wickets

IPL 2023: Match 45, 03 May

Results
LSG
vs
CSK
Match Abandoned

IPL 2023: Match 44, 02 May

Results
GT
vs
DC
DC beat GT by 5 runs

IPL 2023: Match 43, 01 May

Results
LSG
vs
RCB
RCB beat LSG by 18 runs

IPL 2023: Match 42, 30 Apr

Results
MI
vs
RR
MI beat RR by 6 wickets

IPL 2023: Match 41, 30 Apr

Results
CSK
vs
PBKS
PBKS beat CSK by 4 wickets

IPL 2023: Match 40, 29 Apr

Results
DC
vs
SRH
SRH beat DC by 9 runs

IPL 2023: Match 39, 29 Apr

Results
KKR
vs
GT
GT beat KKR by 7 wickets

IPL 2023: Match 38, 28 Apr

Results
PBKS
vs
LSG
LSG beat PBKS by 56 runs

IPL 2023: Match 37, 27 Apr

Results
RR
vs
CSK
RR beat CSK by 32 runs

IPL 2023: Match 36, 26 Apr

Results
RCB
vs
KKR
KKR beat RCB by 21 runs

IPL 2023: Match 35, 25 Apr

Results
GT
vs
MI
GT beat MI by 55 runs

IPL 2023: Match 34, 24 Apr

Results
SRH
vs
DC
DC beat SRH by 7 runs

IPL 2023: Match 33, 23 Apr

Results
KKR
vs
CSK
CSK beat KKR by 49 runs

IPL 2023: Match 32, 23 Apr

Results
RCB
vs
RR
RCB beat RR by 7 runs

IPL 2023: Match 31, 22 Apr

Results
MI
vs
PBKS
PBKS beat MI by 13 runs

IPL 2023: Match 30, 22 Apr

Results
LSG
vs
GT
GT beat LSG by 7 runs

IPL 2023: Match 29, 21 Apr

Results
CSK
vs
SRH
CSK beat SRH by 7 wickets

IPL 2023: Match 28, 20 Apr

Results
DC
vs
KKR
DC beat KKR by 4 wickets

IPL 2023: Match 27, 20 Apr

Results
PBKS
vs
RCB
RCB beat PBKS by 24 runs

IPL 2023: Match 26, 19 Apr

Results
RR
vs
LSG
LSG beat RR by 10 runs

IPL 2023: Match 25, 18 Apr

Results
SRH
vs
MI
MI beat SRH by 14 runs

IPL 2023: Match 24, 17 Apr

Results
RCB
vs
CSK
CSK beat RCB by 8 runs

IPL 2023: Match 23, 16 Apr

Results
GT
vs
RR
RR beat GT by 3 wickets

IPL 2023: Match 22, 16 Apr

Results
MI
vs
KKR
MI beat KKR by 5 wickets

IPL 2023: Match 21, 15 Apr

Results
LSG
vs
PBKS
PBKS beat LSG by 2 wickets

IPL 2023: Match 20, 15 Apr

Results
RCB
vs
DC
RCB beat DC by 23 runs

IPL 2023: Match 19, 14 Apr

Results
KKR
vs
SRH
SRH beat KKR by 23 runs

IPL 2023: Match 18, 13 Apr

Results
PBKS
vs
GT
GT beat PBKS by 6 wickets

IPL 2023: Match 17, 12 Apr

Results
CSK
vs
RR
RR beat CSK by 3 runs

IPL 2023: Match 16, 11 Apr

Results
DC
vs
MI
MI beat DC by 6 wickets

IPL 2023: Match 15, 10 Apr

Results
RCB
vs
LSG
LSG beat RCB by 1 wicket

IPL 2023: Match 14, 09 Apr

Results
SRH
vs
PBKS
SRH beat PBKS by 8 wickets

IPL 2023: Match 13, 09 Apr

Results
GT
vs
KKR
KKR beat GT by 3 wickets

IPL 2023: Match 12, 08 Apr

Results
MI
vs
CSK
CSK beat MI by 7 wickets

IPL 2023: Match 11, 08 Apr

Results
RR
vs
DC
RR beat DC by 57 runs

IPL 2023: Match 10, 07 Apr

Results
LSG
vs
SRH
LSG beat SRH by 5 wickets

IPL 2023: Match 9, 06 Apr

Results
KKR
vs
RCB
KKR beat RCB by 81 runs

IPL 2023: Match 8, 05 Apr

Results
RR
vs
PBKS
PBKS beat RR by 5 runs

IPL 2023: Match 7, 04 Apr

Results
DC
vs
GT
GT beat DC by 6 wickets

IPL 2023: Match 6, 03 Apr

Results
CSK
vs
LSG
CSK beat LSG by 12 runs

IPL 2023: Match 5, 02 Apr

Results
RCB
vs
MI
RCB beat MI by 8 wickets

IPL 2023: Match 4, 02 Apr

Results
SRH
vs
RR
RR beat SRH by 72 runs

IPL 2023: Match 3, 01 Apr

Results
LSG
vs
DC
LSG beat DC by 50 runs

IPL 2023: Match 2, 01 Apr

Results
PBKS
vs
KKR
PBKS beat KKR by 7 runs (D/L method)
పది జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. ఒక్కో గ్రూపు నుంచి టాప్ రెండు జట్లు ప్లేఆఫ్స్ చేరుకుంటాయి. నెట్ రన్‌రేట్‌ ఆధారంగా టాప్ రెండు టీమ్స్ కు ఫైనల్ చేరడానికి రెండు అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ అవకాశం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీమ్‌కు అత్యధికంగా నాలుగుసార్లు రాగా.. ఆర్సీబీ, పంజాబ్ కింగ్స్ చెరో రెండుసార్లు దక్కించుకున్నాయి. ఇక ముంబై ఇండియన్స్ నాలుగుసార్లు టేబుల్లో టాప్ లో నిలవగా.. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రెండుసార్లు నిలిచింది.