Vinayaka Vratha Kalpam : వినాయక వ్రతం.. మెుత్తం పూజా విధానం.. మంత్రాలు, శ్లోకాలు మీకోసం-ganesh chaturthi 2023 pooja vidhi and vinayaka vratha kalpam in telugu ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  రాశి ఫలాలు  /  Vinayaka Vratha Kalpam : వినాయక వ్రతం.. మెుత్తం పూజా విధానం.. మంత్రాలు, శ్లోకాలు మీకోసం

Vinayaka Vratha Kalpam : వినాయక వ్రతం.. మెుత్తం పూజా విధానం.. మంత్రాలు, శ్లోకాలు మీకోసం

HT Telugu Desk HT Telugu
Sep 18, 2023 12:50 PM IST

Vinayaka Vratha Kalpam : వినాయక వ్రత కల్పం గురించి చాలా మందికి పెద్దగా తెలికపోవచ్చు. చవితి రోజు వినాయక వ్రతం ఎలా చేయాలో పూర్తి సమాచారం మీకోసం HT Telugu అందిస్తోంది.

వినాయక వ్రతం
వినాయక వ్రతం (unsplash)

Vinayaka Vratha Kalpam In Telugu : ఏ శుభకార్యమైన తొలి పూజ గణేశుడికే చేస్తారు. ఆయన అనుగ్రహం పొందితే అన్ని కార్యాల్లోనూ విజయం ఉంటుందని నమ్మకం. ఎలాంటి విఘ్నాలు కలగకుండా ఉండాలని గణనాథుడిని పూజిస్తారు. వినాయక చవితి రోజున వినాయక వ్రతాన్ని జరిపితే ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. అయితే మీకోసం పూర్తి సమాచారం అందిస్తున్నాం. మెుత్తం పూజా విధానం ఇందులో ఉంది. వినాయకవ్రతం చేసి ఆశీస్సులు పొందండి.

వినాయక వ్రతానికి కావాల్సిన పూజా సామాగ్రి

పసుపు, కుంకుమ, గంధం, అగరవత్తులు, కర్పూరం, పూలు, అరటిపండ్లు, తమలపాకులు, బెల్లం, కుందులు, నెయ్యి, వత్తులు, గరిక, పత్రి, ఉద్ధరిణ, కొబ్బరికాయ, నైవేద్యాలు.

వ్రత విధానం

ఒక పీటపై బియ్యం పోసి.. తమలపాకు చివర తూర్పు ఉండేలా పెట్టి.. దానిపై పసుపుతో చేసిన గణపతిని ఉంచాలి.

మొదట శ్లోకంతో పూజను మొదలు పెట్టాలి..

ఓం దేవీంవాచ మజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి

సానో మంద్రేష మూర్జం దుహానాధే నుర్వాగాస్మానుప సుష్టుతైత్తు

అయం ముహూర్తస్తుముహుర్తోస్తు

శ్లోకం..

య శ్శివో నామరూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వ మంగళా

తయో స్సంస్మరణా త్సుంసాం సర్వతో జయమంగళం

ఇప్పుడు పీటపై వినాయక ప్రతిమను ఉంచి, పువ్వులు, పండ్లతో అలంకరించాలి. ఆ తర్వాత రాగి చెంబుకు పసుపుకు రాసి.. అందులో నీళ్లు పోసి.. పైన కొబ్బరికాయ పెట్టి జాకెట్టు చుట్టి కలశం ఏర్పాటు చేయాలి.

ఓం కేశవాయ స్వాహాః

ఓం నారాయణాయ స్వాహాః

ఓం మాధవాయ స్వాహాః

అని మూడుసార్లు చేతిలో నీరు వేసుకుని ఆచమనం (ఎడమ చేతితో నీటిని కుడి చేతిలో పోసుకుని వదలాలి) చేయాలి. కింద మంత్రాలను చెబుతూ కుడి చేతితో అక్షింతలు వినాయకునిపై చల్లాలి.

గోవిందాయ నమః

విష్ణవే నమః

మధుసూదనాయ నమః

త్రివిక్రమాయ నమః

వామనాయ నమః

శ్రీధరాయ నమః

హృషీకేశాయ నమః

పద్మనాభాయ నమః

దామోదరాయ నమః

సంకర్షణాయ నమః

వాసుదేవాయ నమః

ప్రద్యుమ్నాయ నమః

అనిరుద్ధాయ నమః

పురుషోత్తమాయ నమః

అధోక్ష జాయ నమః

నారసింహాయ నమః

అచ్యుతాయ నమః

ఉపేంద్రాయ నమః

హరయే నమః

శ్రీకృష్ణాయ నమః

శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః

ఓం శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః

ఓం ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః

ఓం వాణీ హిరణ్య గర్భాభ్యాం నమః

ఓం శచీపురందరభ్యాం నమః

ఓం అరుంధతీ వశిష్ఠాబ్యాం నమః

ఓం శ్రీ సీతారామభ్యాం నమః

నమస్సర్వేభ్యోం మహాజనేభ్యః

అయం ముహూర్తస్సుముహూర్తోస్తు.

ఈ క్రింద మంత్రాన్ని చదువుతూ అక్షతలు తలపై నుంచి వెనక్కి వేసుకోవాలి.

ఉత్తిష్టంతు భూత పిశాచాః

ఏతే భూమి భారకాః

ఏతేషామవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే

ప్రాణాయామం

ఓం భూః, ఓం భువః, ఓ గమ్ సువః,

ఓం మహః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓం సత్యం.

ఓం తత్స వితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి |

ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||

ఓం పోజ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ |||

కింది మంత్రాన్ని చదువుతూ.. నాలుగు దిక్కులా ఉద్దరనితో నీళ్లు చల్లి శుద్ధి చేయాలి.

అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగ తోపినా యః

స్మరేద్వై విరూపాక్షంస బాహ్యాభ్యంతరశ్శుచిః

సంకల్పం

మమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్ష ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభేశోభనే ముహుర్తే,

శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ణాయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రాహ్మణః

ద్వితీయ పరార్థే, శ్వేత వరాహ కల్పే, వైవస్వత మన్వంతరే, కలియుగే, ప్రథమ పాదే, జంబూ ద్వీపే, భరత వర్షే భరత ఖండే, మేరోర్థక్షిణదిగ్భాగే, నదీ సమీపే, నివాసిత గృహే అస్మిన్ వర్తమాన వ్యవహారిక, చాంద్ర మానేన, శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరే, ఋతౌ, భాద్రపద మాసే, శుక్ల పక్షే, తిథి, శుభ వాసరే, శుభ నక్షత్రే, శుభయోగే శుభకరణే, ఏవంగుణ విశేషేణ విశిష్టాయాం, శుభతిధౌ శ్రీమాన్ గోత్రస్య (మీ గోత్రము), నామ దేయస్య (మీ పేరు), శ్రీమతః (భార్య) గోత్రస్య, నామధేయస్య (పేరు) మీ పిల్లల పేర్లు, కుటుంబసభ్యుల పేర్లో సమేతోహం సకుంబస్య క్షేమ, స్థైర్య, విజయ, అభయ, ఆయురారోగ్య, ఐశ్వర్యాభి వృధ్హ్యర్థం, ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల ఫురుషార్థ సిద్ద్యర్థం, పుత్రపౌత్రాభివృద్ధ్యర్ధం, సకలకార్యేషు సర్వదా దిగ్విజయసిద్ధ్యర్ధం, శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక దేవతా ముద్ధిస్య, శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక దేవతాపూజాం కరిష్యే అదౌ నిర్విఘ్న పరిసమాప్త్యర్ధం, శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజాం కరిష్యే.

అంటూ కుడిచేయి ఉంగరం వేలితో నీళ్లు ముట్టుకోవాలి.

భవసంచిత పాపౌఘ విధ్వంసన విచక్షణమ్

విఘ్నాంధకార భాస్వంతం విఘ్నరాజ మహంభజే

ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం

పాశాంకుశ ధరం దేవం ధ్యాయేత్ సిద్ధి వినాయకమ్

ఉత్తమం గణనాథస్య వ్రతం సంపత్కరం శుభం

భక్తాభీష్టప్రదం తస్మాత్ ధ్యాయేత్తం విఘ్ననాయకం

షోడశోపచారపూజ

ధ్యాయేత్గజాననం దేవం తప్తకాంచనసన్నిభం,

చతుర్భుజం మహాకాయం సర్వాభరణ భూషితం.

శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః ధ్యాయామి

అత్రాగచ్చ జగద్వంద్య సురరాజార్చితేశ్వర

అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గౌరీగర్భ సముద్బవ

ఆవాహయామి

మౌక్తికైః పుష్యరాగైశ్చ నానారత్నైర్విరాజితం రత్నసింహాసనంచారు

ప్రీత్యర్థం ప్రతి గృహ్యాతాం.

ఆసనం సమర్పయామి

గౌరీపుత్ర నమస్తేస్తు శంకర ప్రియనందన గృహాణార్ఘ్యం

మయాదత్తం గంధ పుష్పాక్షతైర్యుతం.

ఆర్ఘ్యం సమర్పయామి

గజవక్త్ర నమస్తే~స్తు సర్వాభీష్ట ప్రదాయక భక్త్యాపాద్యం

మయాదత్తం గృహాణ ద్విరదానన.

పాద్యం సమర్పయామి

అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గీర్వాణ వరపూజిత

గృహాణాచమనం దేవ, తుభ్యం దత్తంమయా ప్రభో.

ఆచమనీయం సమర్పయామి

దధిక్షీర సమాయుక్తం థామద్వాజ్యేన సమన్వితం

మధుపర్కం గృహాణేదం గజవక్త్రం నమోస్తుతే ॥

మధుపర్కం సమర్పయామి

స్నానం పంచామృతైర్దేవ గృహాణ గణనాయక

అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గీర్వాణ గణపూజిత ॥

పంచామృత స్నానం సమర్పయామి

గంగాదిసర్వతీర్థేభ్యః ఆహృతైరమలిర్ణలైః

స్నానం కురుష్వభగవానుమాపుత్ర నమోస్తుతే॥

శుద్దోదక స్నానం సమర్పయామి

రక్తవస్త్రద్వయం చారు దేవయోగ్యంచ మంగళం శుభప్రదం

గృహాణత్వం లంబోదరహరాత్మజ ॥

వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి

రాజితం బహ్మసూత్రం చ కాంచనం చో త్తరీయకం

గృహాణ సర్వదేవజ్ఞ భక్తానామిష్టదాయక॥

ఉపవీతం సమర్పయామి

చంద నాగరు కర్పూర కస్తూరీ కుంకుమాన్వితం విలేపనం

సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యాతాం॥

గంధాన్ సమర్పయామి

అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలీయాంస్తండులాన్ శుభాన్,

గృహాణ పరమానంద ఈశపుత్ర నమోస్తుతే॥

అక్షతాన్ సమర్పయామి

సుగంధాని సుపుష్పాణి జాజీకుంద ముఖానిచ

ఏక వింశతి పత్రాణి సంగృహాణ నమోస్తుతే॥

పుష్పాణి పూజయామి

అథాంగ పూజ పుష్పాలతో పూజించాలి.

గణేశాయ నమః - పాదౌ పూజయామి

ఏకదంతాయ నమః - గుల్ఫౌ పూజయామి

శూర్పకర్ణాయ నమః - జానునీ పూజయామి

విఘ్నరాజాయ నమః - జంఘే పూజయామి

అఖువాహనాయ నమః - ఊరూ పూజయామి

హేరంబాయ నమః - కటిం పూజయామి

లంబోదరాయ నమః - ఉదరం పూజయామి

గణనాథాయ నమః - నాభిం పూజయామి

గణేశాయ నమః - హృదయం పూజయామి

స్థూలకంఠాయ నమః - కంఠం పూజయామి

గజవక్త్రాయ నమః - వక్త్రం పూజయామి

విఘ్నహంత్రే నమః - నేత్రం పూజయామి

శూర్పకర్ణాయ నమః - కర్ణౌ పూజయామి

ఫాలచంద్రాయ నమః - లలాటం పూజయామి

సర్వేశ్వరాయ నమః - శిరః పూజయామి

విఘ్నరాజాయ నమః - సర్వాణ్యంగాని పూజయామి

ఏకవింశతి పత్రపూజ (21 రకాల పత్రములతో పూజించాలి)

సుముఖాయనమః - మాచీపత్రం పూజయామి,

గణాధిపాయ నమః - బృహతీపత్రం పూజయామి,

ఉమాపుత్రాయ నమః - బిల్వపత్రం పూజయామి,

గజాననాయ నమః - దుర్వాయుగ్మం పూజయామి,

హరసూనవేనమః - దత్తూరపత్రం పూజయామి,

లంబోదరాయనమః - బదరీపత్రం పూజయామి,

గుహాగ్రజాయనమః - అపామార్గపత్రం పూజయామి,

గజకర్ణాయనమః - తులసీపత్రం పూజయామి,

ఏకదంతాయ నమః - చూతపత్రం పూజయామి,

వికటాయ నమః - కరవీరపత్రం పూజయామి,

భిన్నదంతాయ నమః - విష్ణుక్రాంతపత్రం పూజయామి,

వటవేనమః - దాడిమీపత్రం పూజయామి,

సర్వేశ్వరాయనమః - దేవదారుపత్రం పూజయామి,

ఫాలచంద్రాయ నమః - మరువకపత్రం పూజయామి,

హేరంబాయనమః - సింధువారపత్రం పూజయామి

శూర్పకర్ణాయనమః - జాజీపత్రం పూజయామి,

సురాగ్రజాయనమః - గండకీపత్రం పూజయామి,

ఇభవక్త్రాయనమః - శమీపత్రం పూజయామి,

వినాయకాయ నమః - అశ్వత్థపత్రం పూజయామి,

సురసేవితాయ నమః - అర్జునపత్రం పూజయామి।

కపిలాయ నమః - అర్కపత్రం పూజయామి।

శ్రీ గణేశ్వరాయనమః - ఏకవింశతి పత్రాణి పూజయామి.

శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శత నామ పూజా

ఓం గజాననాయ నమః

ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః

ఓం విఘ్నరాజాయ నమః

ఓం వినాయకాయ నమః

ఓం ద్వైమాతురాయ నమః

ఓం ద్విముఖాయ నమః

ఓం ప్రముఖాయ నమః

ఓం సుముఖాయ నమః

ఓం కృతినే నమః

ఓం సుప్రదీప్తాయ నమః

ఓం సుఖనిధయే నమః

ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః

ఓం సురారిఘ్నాయ నమః

ఓం మహాగణపతయే నమః

ఓం మాన్యాయ నమః

ఓం మహాకాలాయ నమః

ఓం మహాబలాయ నమః

ఓం హేరంబాయ నమః

ఓం లంబజఠరాయ నమః

ఓం హయగ్రీవాయ నమః

ఓం ప్రథమాయ నమః

ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః

ఓం ప్రమోదాయ నమః

ఓం మోదకప్రియాయ నమః

ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః

ఓం విఘ్నహంత్రే నమః

ఓం విశ్వనేత్రే నమః

ఓం విరాట్పతయే నమః

ఓం శ్రీపతయే నమః

ఓం వాక్పతయే నమః

ఓం శృంగారిణే నమః

ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ నమః

ఓం శివప్రియాయ నమః

ఓం శీఘ్రకారిణే నమః

ఓం శాశ్వతాయ నమః

ఓం బల్వాన్వితాయ నమః

ఓం బలోద్దతాయ నమః

ఓం భక్తనిధయే నమః

ఓం భావగమ్యాయ నమః

ఓం భావాత్మజాయ నమః

ఓం అగ్రగామినే నమః

ఓం మంత్రకృతే నమః

ఓం చామీకర ప్రభాయ నమః

ఓం సర్వాయ నమః

ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః

ఓం సర్వకర్త్రే నమః

ఓం సర్వ నేత్రే నమః

ఓం నర్వసిద్దిప్రదాయ నమః

ఓం పంచహస్తాయ నమః

ఓం పార్వతీనందనాయ నమః

ఓం ప్రభవే నమః

ఓం కుమార గురవే నమః

ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమః

ఓం కాంతిమతే నమః

ఓం ధృతిమతే నమః

ఓం కామినే నమః

ఓం కపిత్థఫలప్రియాయ నమః

ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః

ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః

ఓం మహోదరాయ నమః

ఓం మదోత్కటాయ నమః

ఓం మహావీరాయ నమః

ఓం మంత్రిణే నమః

ఓం మంగళసుస్వరాయ నమః

ఓం ప్రమదాయ నమః

ఓం జ్యాయసే నమః

ఓం యక్షికిన్నరసేవితాయ నమః

ఓం గంగాసుతాయ నమః

ఓం గణాధీశాయ నమః

ఓం గంభీరనినదాయ నమః

ఓం వటవే నమః

ఓం జ్యోతిషే నమః

ఓం అక్రాంతపదచిత్ప్రభవే నమః

ఓం అభీష్టవరదాయ నమః

ఓం మంగళప్రదాయ నమః

ఓం అవ్యక్త రూపాయ నమః

ఓం పురాణపురుషాయ నమః

ఓం పూష్ణే నమః

ఓం పుష్కరోత్ క్షిప్తహరణాయ నమః

ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః

ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః

ఓం అపాకృతపరాక్రమాయ నమః

ఓం సత్యధర్మిణే నమః

ఓం సఖ్యై నమః

ఓం సారాయ నమః

ఓం సరసాంబునిధయే నమః

ఓం మహేశాయ నమః

ఓం విశదాంగాయ నమః

ఓం మణికింకిణీ మేఖలాయ నమః

ఓం సమస్తదేవతామూర్తయే నమః

ఓం సహిష్ణవే నమః

ఓం బ్రహ్మవిద్యాది దానభువే నమః

ఓం విష్ణువే నమః

ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః

ఓం భక్తజీవితాయ నమః

ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ నమః

ఓం సతతోత్థితాయ నమః

ఓం విష్వగ్దృశేనమః

ఓం విశ్వరక్షావిధానకృతే నమః

ఓం కళ్యాణగురవే నమః

ఓం ఉన్మత్తవేషాయ నమః

ఓం పరజయినే నమః

ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః

ఓం సర్వైశ్వర్యప్రదాయ నమః

ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః

అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశమ్

అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే

దశాంగం గుగ్గలోపేతం సుగంధం, సుమనోహరం,

ఉమాసుత నమస్తుభ్యం గృహాణ వరదోభవ॥

ధూపమాఘ్రాపయామి

సాజ్యం త్రివర్తిసంయుక్తం వహ్నినాద్యోజితం మయా,

గృహాణ మంగళం దీపం ఈశపుత్ర నమోస్తుతే..

దీపందర్శయామి

సుగంధాసుకృతాంశ్చైవమోదకాన్ ఘృతపాచితాన్,

నైవేద్యం గృహ్యతాంచణముద్దేః ప్రకల్పితాన్,

భక్ష్యం చ లేహ్యంచ చోష్యం పానీయమేవచ,

ఇదం గృహాణ నైవేద్యం మయాదత్తం వినాయక..

నైవేద్యం సమర్పయామి

సచ్చిదానంద విఘ్నేశ పుష్కరాని ధనానిచ,

భూమ్యాం స్థితాని భగవాన్ స్వీకురుష్వ వినాయక..

సువర్ణపుష్పం సమర్పయామి

పూగీఫల సమాయుక్తం నాగవల్లీ దళైర్యుతం,

కర్పూర చూర్ణసంయుక్తం తాబూలం ప్రతిగృహ్యతాం..

తాంబూలం సమర్పయామి

ఘృతవర్తి సహస్రైశ్చ శకలైస్థితం నీరాజనం

మయాదత్తం గృహాణవరదోభవ..

నీరాజనం సమర్పయామి.

అథ దూర్వాయుగ్మ పూజా

గణాధిపాయ నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

ఉమాపుత్రాయ నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

అఖువాహనాయ నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

వినాయకాయ నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

ఈశపుత్రాయ నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

సర్వసిద్ది ప్రదాయకాయ నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

ఏకదంతాయ నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

ఇభవక్త్రాయ నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

మూషిక వాహనాయ నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

కుమారగురవే నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

ఏకదంతైకవదన తథామూషిక వాహనాయ నమః - దూర్వాయుగ్మం పూజయామి

కుమారగురవే తుభ్యం అర్పయామి సుమాంజలిం మంత్రపుష్పం సమర్పయామి.

ప్రార్థన

ప్రదక్షిణం కరిష్యామి - ప్రదక్షిణ చేయాలి

సతతం మోదకప్రియ నమస్తే విఘ్ననాశన..

ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి.

అర్ఘ్యం గృహాణ హేరంబ సర్వ భద్ర ప్రదాయక

గంధ పుష్పాక్షతైర్యుక్తం పాత్రస్థం పాపనాశన..

పునరర్ఘ్యం సమర్పయామి,

ఓం బ్రహ్మవినాయకాయ నమః

నమస్తుభ్యం గణేశాయ నమస్తే విఘ్ననాశన,

ఈప్సితంమే వరం దేహి వరత్రచ పరాంగతిమ్

వినాయక నమస్తుభ్యం సంతతం మోదక ప్రియ..

నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా.

అనంతరం వినాయక వ్రత కథ చదివాలి. వినాయక వ్రత కథ చదివేవారు.. పూజలో కూర్చొనేవారు ముందుగా చేతిలో అక్షింతలు వేసుకోవాలి. కథ పూర్తయిన తర్వాత వాటిని తమ శిరస్సుపై ఉంచుకోవాలి. చివరగా వినాయకుని ఎదుట వీలైనన్ని గుంజీలు తీసి.. సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేయాలి. కథ పూర్తయిన తర్వాత వినాయకునికి మంగళహారతులు ఇచ్చి.. ఆ తర్వాత అందరూ హారతి తీసుకోవాలి.

ఉద్వాసన మంత్రం

యజ్జేన యజ్జమయజంత దేవాస్తాని ధర్మాణి ప్రధమాన్యాసన్

తేహనాకం మహిమానస్సచంతే యాత్ర పూర్వేసాధ్యాస్సంతిదేవా

సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు.

WhatsApp channel