భగవద్గీత సూక్తులు: భగవంతునిలో పూర్తిగా నిమగ్నమవ్వడానికి మనిషి ఈ 9 చర్యలను చేయాలి-bhagavad gita quotes in telugu man should do these 9 actions to fully engage in god ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  Rasi Phalalu  /  Bhagavad Gita Quotes In Telugu Man Should Do These 9 Actions To Fully Engage In God

భగవద్గీత సూక్తులు: భగవంతునిలో పూర్తిగా నిమగ్నమవ్వడానికి మనిషి ఈ 9 చర్యలను చేయాలి

Gunti Soundarya HT Telugu
Feb 25, 2024 05:30 AM IST

Bhagavad gita quotes in telugu: భగవద్గీత 6వ అధ్యాయం, శ్లోకం 18లో ఈ విధంగా వివరించడం జరిగింది. భగవంతునిలో పూర్తిగా నిమగ్నమవ్వడానికి మనిషి చేయవలసిన ఈ 9 చర్యల అర్థాన్ని తెలుసుకోండి.

భగవద్గీత సూక్తులు
భగవద్గీత సూక్తులు (pixabay)

అధ్యాయం 6- ధ్యాన యోగం: శ్లోకం - 18

ట్రెండింగ్ వార్తలు

యదా వినయతాం చిత్తమాత్మన్యేవావతిష్ఠతే |

నిష్పృః సర్వకామేభ్యు యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా ||18||

యోగా సాధన ద్వారా తన మానసిక కార్యకలాపాలను మనిషి క్రమశిక్షణలో ఉంచుకోగలుగుతాడు. ఏదైనా భౌతిక సంబంధమైన కోరికలు లేకుండా ఆధ్యాత్మికతలో స్థిరపడినప్పుడు యోగాలో నిర్వహించబడతాడు.

ఒక సాధారణ మనిషి కార్యకలాపాలకు, యోగి కార్యకలాపాలకు మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. యోగికి ఎటువంటి భౌతిక సంబంధమైన కోరికలు ఉండవు. వాటిలో లైంగిక కోరిక అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఒక పరిపూర్ణ యోగి మానసిక కార్యకలాపాలలో అటువంటి క్రమశిక్షణను పొందాడు. అతనిని ఎటువంటి ప్రాపంచిక కోరిక కూడా కదిలించదు. కృష్ణ చైతన్యం ఉన్నవాడు స్వయంగా ఈ పరిపూర్ణ దశకు చేరుకోగలడు. శ్రీమద్భాగవతం (9.4.18-20)లో ఇలా చెప్పబడింది.

స వై మనః కృష్ణపదారవింద యోర్

వచాంసీ వైకుంఠ గుర్ణానువారాన్నే |

కరౌ హరేర్ మన్దిరమార్జనాదిషు

శ్రుతిం చకారచ్యుత సత్కథోదయే ||

ముకున్దలింగాలయదర్శనే దృశౌ

తద్భృత్యగాత్రస్పర్శేంగసంగమం |

ఫ్రాణం చ తత్పాద సరోజ సౌరభే

శ్రీష్ఠాలస్య రసనం తదర్పితే ||

పాదౌ హరేః క్షేత్రపాదానుసర్పణే

శిరో హృషీకేశ పాదాభివందనే |

కమాన్ చ దాస్యే న తు కామకామ్యా

యథోత్తమశ్లోకజనాశ్రయా రాతిః ||

శుద్ధ భక్తుడైన అంబరీషుడు శ్రీకృష్ణుని కోసం చేసిన కార్యాలు ఇవి.

అంబరీష రాజు మొదట శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మాలపై తన మనస్సును నిలబెట్టాడు. ఆ తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి భగవంతుని దివ్య గుణాలను వర్ణిస్తూ, భగవంతుని ఆలయాన్ని తుడవడంలో చేతులు, భగవంతుని పాటలు వినడంలో చెవులు, భగవంతుని దివ్య స్వరూపాలను చూడటంలో కళ్ళు, భక్తుల శరీరాలను రుచి చూడటంలో తన శరీరం, భగవంతుని పాదాల చెంత అర్పించిన తులసి ఆకుల్ని రుచి చూడటంలో నాలుక, పుణ్యక్షేత్రాలలో తన పాదాలు, ఆలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అతను భగవంతుడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయడం, కోరికలను తీర్చడంలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు. ఈ అతీంద్రియ కార్యాలన్నీ స్వచ్చమైన భక్తులకు అర్హమైనవి.

అవ్యక్త మార్గాన్ని అనుసరించే వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక దశను ఆత్మాశ్రయంగా వర్ణించలేరు. కానీ కృష్ణ చైతన్యం ఉన్న వ్యక్తికి ఇది చాలా సులభం, చేయదగినది. మహారాజా అంబరీషుని క్రియల గురించి పైన వివరించిన విషయానికి ఇది స్పష్టమవుతుంది.

నిరంతర స్మరణతో భగవంతుని పాదపద్మాలపై మనస్సు స్థిరంగా ఉండకపోతే, అటువంటి అతీంద్రియ చర్యలు సాధ్యం కాదు. భగవంతుని భక్తి సేవలో ఈ నిర్దేశిత కార్యకలాపాలను అర్చన అంటారు. అంటే అన్ని ఇంద్రియాలను భగవంతుని సేవలో నిమగ్నం చేయడం. ఇంద్రియాలకు, వయసుకు పని అవసరం. పూర్తిగా తిరస్కరించడం సాధ్యం కాదు. కావున సామాన్యులకు ప్రత్యేకించి సన్యాసంలో లేని వారికి - పైన వివరించిన విధంగా ఇంద్రియాలు, మనస్సు ఆధ్యాత్మిక నిమగ్నత ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సరైన ప్రక్రియ. దీనిని భగవద్గీతలో యుక్త అంటారు.