భగవద్గీత సూక్తులు: చంచలమైన మనస్సు ఉన్న వ్యక్తి పరిపూర్ణ మనిషి కాలేడు-bhagavad gita quotes in telugu a man whose mind is fickle cannot be a perfect man ,రాశి ఫలాలు న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  Rasi Phalalu  /  Bhagavad Gita Quotes In Telugu A Man Whose Mind Is Fickle Cannot Be A Perfect Man

భగవద్గీత సూక్తులు: చంచలమైన మనస్సు ఉన్న వ్యక్తి పరిపూర్ణ మనిషి కాలేడు

Gunti Soundarya HT Telugu
Feb 27, 2024 03:30 AM IST

Bhagavad gita quotes in telugu: మనస్సు చంచలంగా ఉన్న మనిషి సంపూర్ణంగా ఉండలేడు. ఒక వ్యక్తి ఎలాంటి జీవన విధానం పాటించాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది భగవద్గీత బోధిస్తుంది.

కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించిన సారాంశమే భగవద్గీత
కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించిన సారాంశమే భగవద్గీత (pixabay)

అధ్యాయం 6- ధ్యాన యోగం: శ్లోకం - 25

ట్రెండింగ్ వార్తలు

శనైః శనైరుపర్మేద్ బుద్ధ్యా ధృతిగృహీతాయా |

ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్ ||25||

అనువాదం: క్రమంగా, అంచలంచెలుగా, పూర్తి దృఢత్వంతో కూడిన బుద్ధి ద్వారా సమాధి స్థితిలో నిలబడాలి. ఈ విధంగా మనస్సు ఆత్మలోనే స్థిరంగా ఉండాలి. ఇంకేమీ ఆలోచించకూడదు.

భావం: మనిషి సరైన దృఢ నిశ్చయం, బుద్ధి ద్వారా ఇంద్రియాల కార్యకలాపాలను క్రమంగా ఆపాలి. దీనినే ప్రత్యాహారం అంటారు. విశ్వాసం, ధ్యానం, ఇంద్రియాల కార్యకలాపాలను నిలిపివేయడం ద్వారా నియంత్రించబడిన మనస్సు సమాధిలో స్థిరపడాలి. అప్పుడు భౌతిక సంబంధమైన జీవిత భావనలో చిక్కుకునే ప్రమాదం లేదు.

మరో మాటలో చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తి భౌతిక దేహం ఉన్నంత వరకు, భౌతిక విషయాలతో ముడిపడి ఉన్నప్పటికీ, ఇంద్రియ తృప్తి గురించి ఆలోచించకూడదు. పరమేశ్వరుని ఆనందాన్ని తప్ప మరే ఇతర ఆనందాన్ని గురించి ఆలోచించకూడదు. కృష్ణ చైతన్యాన్ని నేరుగా అభ్యసించడం ద్వారా ఈ స్థితిని సులభంగా పొందవచ్చు.

శ్లోకం - 26

యతో యతో నిశ్చలతి మనశ్చంచలమస్థిరమ్ |

తతస్తతో నియమైతదాత్మన్యేవ వశం నయేత్ ||26||

అనువాదం: చంచలమైన, అస్థిరమైన స్వభావం కారణంగా మనసు ఎక్కడ సంచరిస్తే మనిషి దాన్నివెనక్కి లాగి ఆత్మ నియంత్రణలోకి తీసుకురావాలి.

భావం: మనస్సు స్వభావం చంచలమైనది, అస్థిరంగా ఉంటుంది. కానీ మనస్సును (మరియు ఇంద్రియాలను కూడా) నియంత్రించే స్వీయ-సాక్షాత్కార యోగిని గోస్వామి లేదా స్వామి అంటారు. మనస్సుచే నియంత్రించబడే వ్యక్తిని గోదాస లేదా ఇంద్రియ బానిస అంటారు.

ఒక గోస్వామికి ఇంద్రియ సుఖం స్థాయి తెలుసు. ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియ ఆనందంలో, ఇంద్రియాలు హృషీకేశన లేదా ఇంద్రియాల పరమేశ్వరుడైన కృష్ణుని సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాయి. శుద్ధి చేయబడిన ఇంద్రియాలతో కృష్ణుని సేవించడాన్ని కృష్ణ చైతన్యం అంటారు. ఈ విధంగా ఇంద్రియాలు పూర్తిగా నియంత్రణలోకి వస్తాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఇది యోగాభ్యాసం అత్యధిక పరిపూర్ణత.

శ్లోకం-27

ప్రశాంతమానసం హయేనం యోగినాం సుఖముత్తమమ్ |

ఉపైతి శాంతరాజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషమ్ ||27||

అనువాదం: నాలో మనస్సును నిలిపివేసిన యోగి ఖచ్చితంగా అతీంద్రియ ఆనందం అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతాడు. అతడు రజోగుణానికి అతీతుడు. పరమాత్మతో స్పర్శిస్తాడు. అతడు పరమాత్మతో తన గుణాత్మక ఐక్యతను పొందుతాడు. అలా అతడు గత కర్మల ఫలాల నుండి విముక్తుడయ్యాడు.

తాత్పర్యం: బ్రహ్మభూతం అంటే భౌతిక సంబంధమైన బంధాల నుండి విముక్తుడై భగవంతుని అతీతమైన సేవలో స్థిరంగా ఉండటం. మద్భక్తిం లభతే పరం (గీత 18.54) - భగవంతుని కమల పాదాలపై మనిషి మనస్సు స్థిరపడే వరకు, అతడు బ్రహ్మ గుణంలో నిలబడలేడు.

స వై మనః కృష్ణపాదారవిందయోః

భగవంతుని అతీతమైన ప్రేమతో కూడిన సేవలో ఎల్లప్పుడూ నిమగ్నమై ఉండటం లేదా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండటం అంటే వాస్తవానికి రజోగుణం, అన్ని ప్రాపంచిక మలినాల నుండి విముక్తి పొందడం.