ఫిబ్రవరి 22న గురు పుష్య నక్షత్ర యోగం, వివాహం మినహా ఏ శుభకార్యమైనా చేయవచ్చు..-22 february guru pushya nakshatra yogam can do any auspicious event except marriage ,ఫోటో న్యూస్
తెలుగు న్యూస్  /  ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన  /  ఫిబ్రవరి 22న గురు పుష్య నక్షత్ర యోగం, వివాహం మినహా ఏ శుభకార్యమైనా చేయవచ్చు..

ఫిబ్రవరి 22న గురు పుష్య నక్షత్ర యోగం, వివాహం మినహా ఏ శుభకార్యమైనా చేయవచ్చు..

Feb 19, 2024, 04:43 PM IST HT Telugu Desk
Feb 19, 2024, 04:43 PM , IST

Guru pushya yoga 2024: గురు పుష్య నక్షత్రం ఫిబ్రవరి 22న సూర్యోదయానికి ప్రారంభమై సాయంత్రం 04.43 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ రోజున సర్వార్థ సిద్ధి, అమృత్ సిద్ధి, రవియోగం, సౌభాగ్య, శోభన యోగాలు ఏర్పడుతాయి. ఈ రోజు యొక్క ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకోండి.

పుష్య నక్షత్రాన్ని నక్షత్రాల రాజు అంటారు. గురువారం ఏర్పడే పుష్యయోగాన్ని అదృష్టయోగంగా భావిస్తారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 22, 2024న గురు పుష్య నక్షత్రం ఉంటుంది. ఈ రోజున బంగారం, వెండి, భూమి, వాహనాలు మొదలైనవి కొనుగోలు చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో విజయం, శ్రేయస్సు లభిస్తుంది.

(1 / 6)

పుష్య నక్షత్రాన్ని నక్షత్రాల రాజు అంటారు. గురువారం ఏర్పడే పుష్యయోగాన్ని అదృష్టయోగంగా భావిస్తారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 22, 2024న గురు పుష్య నక్షత్రం ఉంటుంది. ఈ రోజున బంగారం, వెండి, భూమి, వాహనాలు మొదలైనవి కొనుగోలు చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో విజయం, శ్రేయస్సు లభిస్తుంది.(Freepik)

గురు పుష్య నక్షత్రానికి శుభ సమయం: గురు పుష్య నక్షత్రం ఫిబ్రవరి 22న సూర్యోదయ సమయంలో ప్రారంభమై సాయంత్రం 04:43 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ రోజున సర్వార్థ సిద్ధి, అమృత్ సిద్ధి, రవియోగం, సౌభాగ్య, శోభన యోగాలు ఏర్పడుతాయి.

(2 / 6)

గురు పుష్య నక్షత్రానికి శుభ సమయం: గురు పుష్య నక్షత్రం ఫిబ్రవరి 22న సూర్యోదయ సమయంలో ప్రారంభమై సాయంత్రం 04:43 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ రోజున సర్వార్థ సిద్ధి, అమృత్ సిద్ధి, రవియోగం, సౌభాగ్య, శోభన యోగాలు ఏర్పడుతాయి.

పుష్య నక్షత్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత: పుష్యుడు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలలో ఎనిమిదవది. ఈ నక్షత్రం ఉదయించే సమయంలో గురు వారం ఉంటే శుభకార్యాలు చేయడం ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఇది అన్ని నక్షత్రరాశులలో ఉత్తమమైనదిగా పరిగణిస్తారు. పుష్య నక్షత్రంలో చంద్రుడు కర్కాటకంలో ఉంటాడు. పన్నెండు రాశులలో కర్కాటక రాశికి చంద్రుడు అధిపతి. ఇది కాకుండా చంద్రుడు మరే ఇతర రాశికి అధిపతి కాదు. చంద్రుడు సంపదకు దేవుడు. అందువల్ల బంగారం, వెండి మరియు క్రొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి పుష్య నక్షత్రం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. పెళ్లి తప్ప అన్నీ చేయొచ్చు. ఈ పవిత్రమైన యోగంతో వ్యాపారం మొదలవుతుంది.

(3 / 6)

పుష్య నక్షత్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత: పుష్యుడు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలలో ఎనిమిదవది. ఈ నక్షత్రం ఉదయించే సమయంలో గురు వారం ఉంటే శుభకార్యాలు చేయడం ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఇది అన్ని నక్షత్రరాశులలో ఉత్తమమైనదిగా పరిగణిస్తారు. పుష్య నక్షత్రంలో చంద్రుడు కర్కాటకంలో ఉంటాడు. పన్నెండు రాశులలో కర్కాటక రాశికి చంద్రుడు అధిపతి. ఇది కాకుండా చంద్రుడు మరే ఇతర రాశికి అధిపతి కాదు. చంద్రుడు సంపదకు దేవుడు. అందువల్ల బంగారం, వెండి మరియు క్రొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి పుష్య నక్షత్రం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. పెళ్లి తప్ప అన్నీ చేయొచ్చు. ఈ పవిత్రమైన యోగంతో వ్యాపారం మొదలవుతుంది.(AP)

గురు పుష్య నక్షత్రంలో ఈ పనులు చేయండి: ఈ నక్షత్రంలో ఏదైనా కొనుగోలు చేసేవారికి శాశ్వత ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆ పని చాలా కాలం కొనసాగుతుంది. పురాణాల ప్రకారం, గురు పుష్య యోగంలో లక్ష్మీదేవిని పూజించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు, 

(4 / 6)

గురు పుష్య నక్షత్రంలో ఈ పనులు చేయండి: ఈ నక్షత్రంలో ఏదైనా కొనుగోలు చేసేవారికి శాశ్వత ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆ పని చాలా కాలం కొనసాగుతుంది. పురాణాల ప్రకారం, గురు పుష్య యోగంలో లక్ష్మీదేవిని పూజించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు, 

గురు పుష్య నక్షత్రాన్ని బృహస్పతి, శని పరిపాలిస్తారు. బృహస్పతి యొక్క శుభానుగ్రహం పొందడానికి, మీరు ఆయనకు సంబంధించిన ఇత్తడి పాత్రలు, పసుపు బట్టలు, బంగారు ఆభరణాలు వంటి వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

(5 / 6)

గురు పుష్య నక్షత్రాన్ని బృహస్పతి, శని పరిపాలిస్తారు. బృహస్పతి యొక్క శుభానుగ్రహం పొందడానికి, మీరు ఆయనకు సంబంధించిన ఇత్తడి పాత్రలు, పసుపు బట్టలు, బంగారు ఆభరణాలు వంటి వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

మంత్రాలు పఠించడం, యజ్ఞాలు చేయడం, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడం, భూమిని కొనడం, అమ్మడం మరియు వేద పఠనం ప్రారంభించడం ఉత్తమంగా భావిస్తారు.

(6 / 6)

మంత్రాలు పఠించడం, యజ్ఞాలు చేయడం, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడం, భూమిని కొనడం, అమ్మడం మరియు వేద పఠనం ప్రారంభించడం ఉత్తమంగా భావిస్తారు.

IPL_Entry_Point

ఇతర గ్యాలరీలు